TiVi Tuần-san được YouTube tặng giải thưởng Nút Bạc

09 Tháng Năm, 2020 | Tin nước Úc
Luật sư Nguyễn Tân Hải (cầm Silver Creators Award) và Chủ bút Nguyễn Hồng-Anh  cám ơn khán thính giả của TiVi Tuần-san Online và đặc biệt các khán thính giả ghi danh dài hạn nay đã lên tới trên 137,000 subscribers.

MELBOURNE – Tuần qua, TiVi Tuần-san đã nhận một bức thư chúc mừng của bà Susan Wojcicki, Tổng giám đốc YouTube kèm với một tấm giải thưởng màu bạc ghi Silver Creators Award. 

Bà Tổng giám đốc YouTube mở đầu lá thư: “Quý vị vừa làm một việc mà rất ít người sáng tạo YouTube hoàn thành tốt đẹp: Quý vị có con số rất ngạc nhiên là 100,000 người ghi danh dài hạn (subscribe) với đài của quý vị”.

Bà tổng giám đốc nói rằng con  số subscribers trên Youtube của TiVi Tuần-san có thể lên cao hơn nữa nhưng YouTube hy vọng rằng TiVi Tuần-san sẽ không quên những gì nằm đàng sau cái mốc quan trọng với 6 con số đó. Bởi vì mỗi một người ghi danh xem và nghe đài TiVi Tuần-san dài hạn đã cảm xúc với những gì quý vị đã sáng tạo. Họ được quý vị tạo niềm hứng khởi, bị thách thức và được giải trí.

Bà tổng giám đốc nói TiVi Tuần-san (TiVi Tuần-san Team) đã đạt tới cái mốc quan trọng này qua sự cật lực làm việc, kiên  trì và có cũng có thể có tinh thần hài hước nữa.

Những gì quý vị đã hoàn thành không thể bị lấy đi. Và YouTube xin được thừa nhận việc làm cật lực của quý vị bằng một tấm khen thưởng màu bạc Silver Creator Award, một biểu hiện nhỏ nhoi về sứ quý trọng của YouTube.

Chúng tôi biết rằng quý vị làm việc này không phải để được tưởng thưởng. Quý vị làm vì quý vị được thôi thúc để sáng tạo và chia sẻ, và vì quý vị đã tìm được những khán thính giả có sự quan tâm. Hãy tin YouTube khi chúng tôi nói rằng chúng tôi không thể chờ để xem quý vị làm những gì tiếp theo. Một triệu subscribers là một con đường dài kể từ đây, nhưng quý vị đang gần đến đích hơn quý vị nghĩ. Và chúng tôi đứng đàng sau để ủng hộ quý vị.

* * *

Bìa báo TVTS số 1780 phát hành ngày 6.5.2020 với chủ bút Nguyển Hồng Anh bên cạnh Giải Nút Bạc của YouTube tại toàn soạn TVTS ở vùng Collingwood, Melbourne.

Nhận được món quà đặc biệt này, Chủ bút Nguyễn Hồng-Anh và Luật sư Nguyễn Tân Hải đã lên trên chương trình “Giờ Nguyễn  Hồng-Anh” vào cuối tuần qua để cám ơn tất cả khán thính giả của TiVi Tuần-san Online. 

Trong khi Chủ bút Nguyễn Hồng Anh cám ơn mọi khán thính giả khắp thế giới, cám ơn 136,000 người đã subscribe và cám ơn đội ngũ TiVi Tuần-san Online đã thực hiện chương trình này trong hơn ba năm qua, Luật sư Nguyễn Tân Hải gởi lời cám ơn đặc biệt đến khán thính giả  ở Việt Nam, nơi không có tự do ngôn luận, rằng việc làm của đội ngũ TiVi Tuần-san Online có mục đích đóng góp, dù rất ít ỏi, vào sự hình thành nền dân chủ ở Việt Nam hiện đang dưới sự cai trị của cộng sản độc tài, như là bổn phận của một con dân Việt Nam. Đó là lý tưởng của những người thực hiện các chương trình  hàng tuần trên TiVi Tuần-san Channel.