Tử vi Thiên Phúc: Từ ngày 05/04/2019 đến ngày 05/05/2019

19 Tháng Tư, 2019 | Tử vi
Tử Vi gia Thiên Phúc

Do tử vi gia Thiên Phúc biên soạn: Tháng Ba Kỷ Hợi. Tháng này khắc các tuổi: Bính Tuất, Mậu Tuất, Nhâm Tuất.

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tý Nam và Nữ tháng này: Tốt

Giáp Tý 36 và 96 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Có tin vui ở xa. Nữ: Công việc trước khó sau thành. Phúc lộc bình an.

Nhâm Tý 48 tuổi. Nam: Công việc tiến tới thành công. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Phòng thị phi miện tiếng.

Canh Tý 60 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc chủ động mới thành công như lòng mong muốn. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ.

Mậu Tý 72 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Bính Tý 84 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Phòng thị phi miệng tiếng bất lợi. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Hưởng phúc ăn mặc.

Sửu

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Sửu Nam và Nữ tháng này: Xấu

Ất Sửu 35 và 95 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Phòng chi tiêu hao tán.

Quý Sửu 47 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Mưu sự trước khó sau dễ. Phúc lộc bình an.

Tân Sửu 59 tuổi. Nam: Mưu sự hy vọng thành tựu. Nhưng cũng phải trả giá cao. Nữ: Mưu sự tại nhân. Thành sự tại thiên.

Kỷ Sửu 71 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục với sự cố gắng. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Đinh Sửu 83 tuổi: Nam: Tận nhân lực. Sức người vẫn là chính. Vạn sự thắng ý. Nữ: Thời khó. Thế khó. Khó làm yếu ta. Quyết thắng!

Dần

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Dần Nam và Nữ tháng này: Xấu

Bính Dần 34 và 94 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục với sự cố gắng. Vạn sự thắng ý. Nữ: Cũng như nam. Gặp tháng vận khí xấu. Chỉ nên tiếp tục công việc bình thường.

Giáp Dần 46 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý. Nữ: Mưu sự trước khó sau dễ. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Nhâm Dần 58 tuổi. Nam: Công việc nhiều trở ngại vì hoàn cảnh khó khăn chung. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục. Không khởi sự các việc lớn trong tháng này.

Canh Dần 70 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc chủ động mới hy vọng thành tựu như ý mong muốn. Vạn sự thắng ý.

Mậu Dần 82 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục với sự cố gắng. Có tin buồn. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Mão

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Mão Nam và Nữ tháng này: Xấu

Đinh Mão 33 và 93 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục với sự cố gắng vì gặp tháng vận khí xấu. Nữ: Cũng như nam. Tháng vận khí xấu. Vạn sự thắng ý.

Ất Mão 45 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Tình có cũng như không. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Hỷ sự vui vẻ.

Quý Mão 57 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Vạn sự thắng ý. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Phúc lộc bình an.

Tân Mão 69 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục với sự cố gắng. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Có tin vui h3 sự. Tài lộc vào lại chi tiêu ra hao tán.

Kỷ Mão 81 tuổi. Nam: Công việc bình thường. Vạn sự thắng ý. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Phúc lộc bình an.

Thìn

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Thìn Nam và Nữ tháng này: Xấu

Mậu Thìn 32 và 92 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục với sự cố gắng. Vạn sự thắng ý. Nữ: Mưu sự trước khó sau dễ. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Bính Thìn 44 tuổi. Nam: Công việc nhiều trở ngại. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Buồn vui thất thường.

Giáp Thìn 56 tuổi. Nam: Công việc bình thường. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý.

Nhâm Thìn 68 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Nên chăm sóc giữ gìn sức khỏe là vàng.

Canh Thìn 80 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Công việc bình thường. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Tỵ

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tỵ Nam và Nữ tháng này: Xấu

Kỷ Tỵ 31 và 91 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Buồn vui thất thường. Nữ: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Hỷ sự vui vẻ.

Đinh Tỵ 43 tuổi. Nam: Công việc bình thường. Vạn sự thắng ý. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

At Tỵ 55 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Buồn vui lẫn lộn. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Phòng chi tiêu hao tán.

Quý Tỵ 67 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Tân Tỵ 79 tuổi. Nam: Công việc gặp trở ngại. Buồn vui thất thường. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Phòng chi tiêu hao tán.

Ngọ

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Ngọ Nam và Nữ tháng này: Tốt

Canh Ngọ 30 và 90 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Mậu Ngọ 42 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Buồn vui thất thường. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Bính Ngọ 54 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Cầu nguyện bình an.

Giáp Ngọ 66 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Lo buồn không tới. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Nhâm Ngọ 78 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Lo buồn không tới. Nữ: Công việc tiếp tục. Vạn sự như ý.

Mùi

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Mùi Nam và Nữ tháng này: Xấu

Tân Mùi 29 và 89 tuổi. Nam:  Mưu sự nhiều trở ngại. Buồn vui thất thường. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Phòng chi tiêu hao tán.

Kỷ Mùi 41 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Buồn vui thất thường. Nữ: Mưu sự khó thành. Tình cảm nổi trôi phức tạp.

Đinh Mùi 53 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục với nhiều cố gắng hơn nữa. Vạn sự thắng ý. Nữ: Mưu sự nhiều trở ngại. Vạn sự thắng ý.

Ất Mùi 65 tuổi. Nam: Mưu sự có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Vạn sự thắng ý. Nữ: Mưu sự khó thành vì gặp tháng vận khí xấu.

Quý Mùi 77 tuổi. Nam: Công việc cực nhọc. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Mưu sự trước khó sau hay. Hỷ sự vui vẻ.

Thân

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Thân Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Nhâm thân 28 và 88 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục. Có may mắn trong công việc đang mong đợi. Nữ: Cũng như nam. Công việc hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Canh Thân 40 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Mậu Thân 52 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc bình thường. Phòng trộm cắp bất lương.

Bính Thân 64 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Được hưởng phúc ăn mặc (ăn ngon, mặc đẹp).

Giáp Thân 76 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Phòng thị phi miệng tiếng bất lợi.

Dậu

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Dậu Nam và Nữ tháng này: Tốt

Quý Dậu 27 và 87 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Phúc lộc bình an.

Tân Dậu 39 tuổi. Nam: Mưu sự tại nhân. Thành sự tại thiên. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Phòng chi tiêu hao tán.

Kỷ Dậu 51 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Vạn sự như ý. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Phúc lộc may mắn.

Đinh Dậu 63 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc khá hanh thông. Phúc lộc may mắn.

Ất Dậu 75 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Phòng chi tiêu hao tán.

Tuất

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tuất Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Giáp Tuất 26 và 86 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Có tin buồn.

Nhâm Tuất 38 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Có tin buồn.

Canh Tuất 50 tuổi. Nam: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Phúc lộc may mắn. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Phòng chi tiêu hao tán.

Mậu Tuất 62 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục với sự cố gắng. Phòng rủi ro bất ngờ. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Bính Tuất 74 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục với sự cố gắng. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Có tin buồn.

Hợi

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Hợi Nam và Nữ tháng này: Xấu

Quý Hợi 37 và 97 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Mưu sự nhiều trở ngại. Tình có cũng như không.

Tân Hợi 49 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Tình cảm nổi trôi phức tạp. Nữ: Công việc tiếp tục với sự cố gắng. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ.

Kỷ Hợi 61 tuổi. Nam: Đi xa bất lợi. Có lái xe phải cẩn thận. Nữ: Công việc mệt nhọc. Phòng thị phi miệng tiếng bất lợi

Đinh Hợi 73 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ.

Ất Hợi 85 tuổi. Nam: Đi xa bất lợi. Phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Công việc mệt nhọc. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

 

Tử Vi Gia Thiên Phúc
Phone: (514) 342 2809
Montreal – Canada