Tử vi Thiên Phúc: Từ ngày 06/06/2018 đến ngày 06/07/2018

22 Tháng Sáu, 2018 | Tử vi
Tử Vi gia Thiên Phúc

Do tử vi gia Thiên Phúc biên soạn: Tháng Năm Mậu Tuất. Tháng này khắc các tuổi: Giáp Tý, Mậu Tý, Nhâm Tý.

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tý Nam và Nữ tháng này: Xấu

Giáp Tý 35 và 95 tuổi. Nam: Công việc chủ động mới thành công như ý mong muốn. Vạn sự thắng ý. Nữ: Mưu sự trước khó sau dễ. Đi xa bất lợi.

Nhâm Tý 47 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Buồn vui thất thường. Nữ: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Vạn sự thắng ý.

Canh Tý 59 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Công việc mệt nhọc, đề phòng kẻ xấu ganh ghét, phản phúc.

Mậu Tý 71 tuổi. Nam: Mưu sự gặp trở ngại. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Buồn vui lẫn lộn.

Bính Tý 83 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục với tinh thần cố gắng. Vui vẻ với mọi người. Nữ: Công việc bình thường. Buồn vui thất thường.

Sửu

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Sửu Nam và Nữ tháng này: Xấu

Ất Sửu 34 và 94 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Buồn vui thất thường.

Quý Sửu 46 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức tận tình. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc tiếp tục. Buồn vui lẫn lộn.

Tân Sửu 58 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Phòng thị phi miệng tiếng.

Kỷ Sửu 70 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Công việc chủ động mới hy vọng thành công. Buồn vui thất thường.

Đinh Sử 82 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Phúc lộc bình an. Nữ: Công việc chủ động mới mong thành tựu. Buồn vui lẫn lộn.

Dần

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Dần Nam và Nữ tháng này: Tốt

Bính Dần 33 và 93 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Phòng tiểu nhân ganh ghét tỵ hiềm. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Giáp Dần 45 tuổi. Nam: Công việc chủ động mới thành công như lòng mong muốn. Phòng thị phi miệng tiếng bất lợi. Nữ: Công việc khá hanh thông. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Nhâm Dần 57 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Tránh mọi chuyện tranh cãi bất lợi.

Canh Dần 69 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Công việc khá hanh thông. Phòng thị phi miệng tiếng bất lợi.

Mậu Dần 81 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc khá hanh thông. Chủ động mới thắng lớn.

Mão

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Mão Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Đinh Mão 32 và 92 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Ất Mão 44 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Cẩn thận nơi sông nước.

Quý Mão 56 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Tân Mão 68 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý.

Kỷ Mão 80 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Phòng thị phi miệng tiếng bất lợi. Nữ: Công việc chủ động mới thành công như ý mong muốn. Phúc lộc bình an.

Thìn

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Thìn Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Mậu Thìn 31 và 91 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Hỷ sự vui vẻ.

Bính Thìn 43 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Có tin buồn. Nữ: Công việc bình thường. Hỷ sự vui vẻ.

Giáp Thìn 55 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Có tin buồn. Nữ: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Vạn sự như ý.

Nhâm Thìn 67 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức tận tình. Buồn vui lẫn lộn. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Canh Thìn 79 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Công việc khá hanh thông. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Tỵ

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tỵ Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Kỷ Tỵ 30 và 90 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Công việc tiếp tục mệt nhọc. Vạn sự thắng ý.

Đinh Tỵ 42 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Tình cảm nổi trôi phức tạp. Nữ: Công việc chủ động mới thành công như lòng mong muốn. Vạn sự thắng ý.

At Tỵ 54 tuổi. Nam: Tình cảm nổi trôi. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Cẩn thận nơi sông nước.

Quý Tỵ 66 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Tân Tỵ 78 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường.Vạn sự thắng ý.

Ngọ

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Ngọ Nam và Nữ tháng này: Tốt

Canh Ngọ 29 và 89 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Mậu Ngọ 41 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Công việc khá hanh thông. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Bính Ngọ 53 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Giáp Ngọ 65 tuổi. Nam: Công việc chủ động thành công lớn. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Phúc lộc may mắn.

Nhâm Ngọ 77 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Cần thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Cũng như nam. Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Vạn sự thắng ý.

Mùi

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Mùi Nam và Nữ tháng này: Tốt

Tân Mùi 28 và 88 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Kỷ Mùi 40 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Công việc chủ động mới thành công như  lòng mong muốn. Vạn sự thắng ý.

Đinh Mùi 52 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Vạn sự như ý. Nữ: Công việc chủ động thành công như  lòng mong muốn. Vạn sự thắng ý.

Ất Mùi 64 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Có tin vui từ xa đến. Cẩn thận nơi sông nước.

Quý Mùi 76 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Thân

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Thân Nam và Nữ tháng này: Xấu

Nhâm thân 27 và 87 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Vạn sự thắng ý. Nữ: Mưu sự trước khó sau dễ. Có tin buồn.

Canh Thân 39 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Qua cơn bĩ cực đến ngày thái lai.

Mậu Thân 51 tuổi. Nam: Nên tiếp tục công việc bình thường. Vạn sự thắng ý. Nữ: Đi xa bất lợi. Cẩn thận về xe cộ lưu thông.

Bính Thân 63 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục mệt nhọc. Vạn sự thắng ý. Nữ: Mọi thay đổi đều không thuận lợi. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Giáp Thân 75 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Vạn sự thắng ý. Nữ: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Có tin buồn.

Dậu

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Dậu Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Quý Dậu 26 và 86 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Tân Dậu 38 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc bình thường. Tình cảm nổi trôi.

Kỷ Dậu 50 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Phúc lộc may mắn. Nữ: Công việc chủ động mới thành công như lòng mong muốn. Phúc lộc song toàn.

Đinh Dậu 62 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc chủ động mới thành công như lòng mong muốn. Vạn sự thắng ý.

Ất Dậu 74 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Cẩn thận nơi sông nước nguy hiểm.

Tuất

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tuất Nam và Nữ tháng này: Tốt

Giáp Tuất 25 và 85 tuổi. Nam: Công việc chủ động thành công lớn. Vạn sự thắng ý. Nữ: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ.

Nhâm Tuất 37 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Hỷ sự vui vẻ. NỮ: Công việc có quý nhân giúp sức hanh thông. Phòng thị phi miệng tiếng.

Canh Tuất 49 tuổi. Nam: Công việc gặp trở ngại. Có quý nhân giúp sức may mắn. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Đề phòng tiểu nhân ganh ghét tỵ hiềm.

Mậu Tuất 61 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường.Cẩn thận về giấy tờ luật lệ.

Bính Tuất 73 tuổi. Nam: Công việc gặp trở ngại lúc đầu rồi sau mới hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ.

Hợi

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Hợi Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Quý Hợi 36 và 96 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Vạn sự như ý. Nữ: Công việc tiếp tục mệt nhọc. Buồn vui thất thường.

Tân Hợi 48 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Buồn vui lẫn lộn.

Kỷ Hợi 60 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Cẩn thận nơi sông nước. NỮ: Công việc có chủ động mới thành công như lòng mong muốn. Vạn sự thắng ý.

Đinh Hợi 72 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Có chuyện lo buồn.

Ất Hợi 84 tuổi. Nam: Công việc trở ngại lúc đầu rồi sau mới hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc bình thường. Buồn vui lẫn lộn.

 

Tử Vi Gia Thiên Phúc
4747 Bourchette
Montreal
(514) 342 2809