Tử vi Thiên Phúc: Từ ngày 07/12/2018 đến ngày 04/01/2018

21 Tháng Mười Hai, 2018 | Tử vi
Tử Vi gia Thiên Phúc

Do tử vi gia Thiên Phúc biên soạn: Tháng Mười Một Mậu Tuất. Tháng này khắc các tuổi: Nhâm Ngọ, Giáp Ngọ, Mậu Ngọ.

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tý Nam và Nữ tháng này: Xấu

Giáp Tý 35 và 95 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Cẩn thận về giấy tờ, luật lệ. Nữ: Công việc mệt nhọc. Phòng thị phi miệng tiếng bất lợi.

Nhâm Tý 47 tuổi. Nam: Bình tĩnh khi gặp khó khăn. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Công việc tiếp tục mệt nhọc. Phòng thị phi miệng tiếng.

Canh Tý 59 tuổi. Nam: Công việc chủ động mới hy vọng thắng lợi. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Mưu sự trước khó sau dễ. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Mậu Tý 71 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Phòng thi phi miệng tiếng bất lợi. Nữ: Công việc mệt nhọc. Tránh mọi chuyện tranh cãi bất lợi.

Bính Tý 83 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Mưu sự trước khó sau dễ. Vạn sự thắng ý.

Sửu

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Sửu Nam và Nữ tháng này: Tốt

Ất Sửu 34 và 94 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Cũng như nam. Công việc hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Quý Sửu 46 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Phúc lộc bình an. Nữ: Công việc có chủ động mới thành công như lòng mong muốn. Vạn sự thắng ý.

Tân Sửu 58 tuổi. Nam: Tài lộc vào lại chi tiêu ra hao tán. Vạn sự thắng ý. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Cẩn thận nơi sông nước.

Kỷ Sửu 70 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Phúc lộc may mắn. Nữ: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Đinh Sử 82 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Phúc lộc song toàn. Nữ: Công việc hanh thông. Đề phòng kẻ xấu quanh mình. Vạn sự thắng ý.

Dần

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Dần Nam và Nữ tháng này: Tốt

Bính Dần 33 và 93 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Mọi sự tốt lành. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Giáp Dần 45 tuổi. Nam: Công việc nhiếu trở ngại lúc đầu. Gắng vượt qua bình an. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Công việc khá hanh thông. Có tin buồn.

Nhâm Dần 57 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Vạn sự thắng ý. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Canh Dần 69 tuổi. Nam: Công việc chủ động mới thành công như lòng mong muốn. Vạn sự thắng ý. Nữ: Được thăng thưởng cất nhắc trong công việc. Vạn sự như ý.

Mậu Dần 81 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc mệt nhọc. Đi xa cẩn thận xe cộ.

Mão

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Mão Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Đinh Mão 32 và 92 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Phúc lộc bình an. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Ất Mão 44 tuổi. Nam: Tình cảm nổi trôi phức tạp. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Vạn sự thắng ý.

Quý Mão 56 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức hanh thông. Phúc lộc bình an. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Hỷ sự vui vẻ.

Tân Mão 68 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Cẩn thận nơi sông nước.

Kỷ Mão 80 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Phúc lộc may mắn. Nữ: Công việc mệt nhọc. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Thìn

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Thìn Nam và Nữ tháng này: Tốt

Mậu Thìn 31 và 91 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Thành công lại thành công.

Bính Thìn 43 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc khá hanh thông. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Giáp Thìn 55 tuổi. Nam: Công việc hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc khá hanh thông. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ.

Nhâm Thìn 67 tuổi. Nam: Công việc hanh thông. Tránh mọi chuyện tranh cãi bất lợi. Nữ: Công việc hanh thông. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ.

Canh Thìn 79 tuổi. Nam: Công việc chủ động mới thành công như lòng mong muốn. Vạn sự thắng ý. Nữ: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ.

Tỵ

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tỵ Nam và Nữ tháng này: Xấu

Kỷ Tỵ 30 và 90 tuổi. Nam: Thời khó, thế khó. Khó làm yếu ta? Nữ: Công việc mệt nhọc. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Đinh Tỵ 42 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc mệt nhọc. Phòng chi tiêu hao tán.

At Tỵ 54 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức tận tình. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Mưu sự có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Buồn vui thất thường.

Quý Tỵ 66 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Vạn sự thắng ý. Nữ: Mưu sự nhiều trở ngại. Sức khỏe là vàng

Tân Tỵ 78 tuổi. Nam: Tài lộc vào lại chi tiêu ra hao tán. Xin hai chữ bình an là phúc. Nữ: Mưu sự trước khó sau dễ. Cẩn thận nơi sông nước.

Ngọ

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Ngọ Nam và Nữ tháng này: Xấu

Canh Ngọ 29 và 89 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý. Nữ: “Đường đi không khó vì ngăn sông cách núi. Mà khó vì lòng người ngại núi ngăn sông!” (N.B.H)

Mậu Ngọ 41 tuổi. Nam: Mưu sự gặp trở ngại. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Đường xa ta cứ đi.

Bính Ngọ 53 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Quyết chiến. Quyết thắng. Nữ: Mưu sự trước khó sau dễ. Vạn sự thắng ý.

Giáp Ngọ 65 tuổi. Nam: Đi xa bất lợi. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Mưu sự trước khó sau dễ. Lo buồn chỉ tổn hại sức khỏe.

Nhâm Ngọ 77 tuổi. Nam: Mưu sự có quý nhân giúp sức tận tình. Vạn sự thắng ý. Nữ: Lo buồn không giải quyết được gì hết. Hãy quẳng gánh lo đi.

Mùi

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Mùi Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Tân Mùi 28 và 88 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Tài lộc vào lại chi tiêu ra hao tán. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Cẩn thận nơi sông nước nguy hiểm.

Kỷ Mùi 40 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Phúc lộc bình an. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý.

Đinh Mùi 52 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Phúc lộc may mắn. Nữ: Công việc bình thường. Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn.

Ất Mùi 64 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Có chuyện lo buồn.

Quý Mùi 76 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Tình cảm nổi trôi. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Thân

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Thân Nam và Nữ tháng này: Tốt

Nhâm thân 27 và 87 tuổi. Nam:  Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Canh Thân 39 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Phúc lộc may mắn.

Mậu Thân 51 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Mưu sự thành công phải nhiều cố gắng. Vạn sự thắng ý.

Bính Thân 63 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Phòng thị phi miệng tiếng bất lợi. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Giáp Thân 75 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Đề phòng tiểu nhân ganh ghét tỵ hiềm. Nữ: cũng như nam. Công việc hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Dậu

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Dậu Nam và Nữ tháng này: Xấu

Quý Dậu 26 và 86 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc mệt nhọc. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Tân Dậu 38 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Mưu sự trước khó sau dễ. Cẩn thận nơi sông nước nguy hiểm.

Kỷ Dậu 50 tuổi. Nam: Mưu sự có quý nhân giúp sức tận tình. Phúc lộc bình an. Nữ: Mưu sự nhiều trở ngại. Vạn sự thắng ý.

Đinh Dậu 62 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: mưu sự trước khó sau dễ. Vạn sự thắng ý.

Ất Dậu 74 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức tận tình. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Cũng như nam. Công việc hanh thông. Vạn sự như ý.

Tuất

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tuất Nam và Nữ tháng này: Xấu

Giáp Tuất 25 và 85 tuổi. Nam: Qua hạn tam tai 3 năm mệt mỏi. Bình an là phúc lắm. Nữ: Cũng như nam. Vượt qua tam tai bình an là đại phúc.

Nhâm Tuất 37 tuổi. Nam: Năm hạn chót của hạn tam tai mệt mỏi quá. Bình an là đại phúc. Nữ: Công việc mệt nhọc. Vạn sự thắng ý.

Canh Tuất 49 tuổi. Nam: Công việc chủ động mới thành công như lòng mong muốn. Có tin buồn. Nữ: Công việc mệt nhọc. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng

Mậu Tuất 61 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Có tin buồn. Nữ: Đang ở hạn chót của hạn tam tai. Tất cả nhờ phúc đức vượt qua bình an.

Bính Tuất 73 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Có tin buồn. Nữ: Cũng như nam. Trong hạn tam tai. Vạn sự thắng ý.

Hợi

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Hợi Nam và Nữ tháng này: Tốt

Quý Hợi 36 và 96 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Vạn sự thắng ý. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Tân Hợi 48 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Cẩn thận nơi sông nước nguy hiểm.

Kỷ Hợi 60 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Tình cảm nổi trôi phức tạp. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Đinh Hợi 72 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Phúc lộc bình an. Nữ: Công việc mệt nhọc. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Ất Hợi 84 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức hanh thông. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Vạn sự thắng ý.

 

Tử Vi Gia Thiên Phúc
Phone: (514) 342 2809
Montreal – Canada