Tử vi Thiên Phúc: Từ ngày 08/10/2019 đến ngày 06/11/2019

25 Tháng Mười, 2019 | Tử vi
Tử Vi gia Thiên Phúc

Do tử vi gia Thiên Phúc biên soạn: Tháng Chín Kỷ Hợi. Tháng này khắc các tuổi: Canh Thìn, Giáp Thìn, Mậu Thìn.

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tý Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Giáp Tý 36 và 96 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Lo buồn chỉ tổn hại sức khỏe. Nữ: Công việc khá hanh thông. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Nhâm Tý 48 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Tránh mọi chuyện tranh cãi bất lợi.

Canh Tý 60 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Thận trọng trong giao tiếp vui vẻ

Mậu Tý 72 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Lo buồn chỉ tổn hại sức khỏe. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Bính Tý 84 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Sức khỏe là vàng.

Sửu

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Sửu Nam và Nữ tháng này: Tốt

Ất Sửu 35 và 95 tuổi. Nam: công việc tiếp tục bình thường. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Phòng chi tiêu hao tán.

Quý Sửu 47 tuổi. Nam: Được hưởng phúc ăn ngon mặc đẹp. Vạn sự như ý. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Hỷ sự vui vẻ.

Tân Sửu 59 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Buồn vui thất thường. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Phòng chi tiêu hao tán.

Kỷ Sửu 71 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Cẩn thận nơi sông nước.

Đinh Sửu 83 tuổi: Nam: Công việc tiep tục hanh thông. Nên chăm sóc giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Phúc lộc song toàn.

Dần

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Dần Nam và Nữ tháng này: Tốt

Bính Dần 34 và 94 tuổi. Nam: Có tin vui về giấy tờ đang theo dõi. Vạn sự thắng ý. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Vạn sự như ý.

Giáp Dần 46 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc chủ động mới thành công như lòng mong muốn. Phòng tiểu nhân ganh ghét tỵ hiềm.

Nhâm Dần 58 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ.

Canh Dần 70 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ.

Mậu Dần 82 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Được hưởng phúc ăn ngon mặc đẹp. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ.

Mão

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Mão Nam và Nữ tháng này: Tốt

Đinh Mão 33 và 93 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Hỷ sự vui vẻ.

Ất Mão 45 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Phòng chi tiêu hao tán.

Quý Mão 57 tuổi. Nam: Được hưởng phúc ăn mặc. Vạn sự như ý. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Hỷ sự vui vẻ.

Tân Mão 69 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Phòng chi tiêu hao tán.

Kỷ Mão 81 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Nên chăm sóc giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Hỷ sự vui vẻ.

Thìn

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Thìn Nam và Nữ tháng này: Xấu

Mậu Thìn 32 và 92 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc mệt nhọc. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Bính Thìn 44 tuổi. Nam: Ai ơi chớ oán muộn màng. Hết cơ bĩ cực đến ngày thái lai. Nữ: Cũng như nam. Đang gặp thời vận xấu.

Giáp Thìn 56 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Tài lộc vào lại chi tiêu ra hao tán. Vạn sự thắng ý.

Nhâm Thìn 68 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Tránh mọi chuyện tranh cãi bất lợi. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Canh Thìn 80 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục có quý nhân giúp sức tận tình. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc mệt nhọc. Vạn sự thắng ý.

Tỵ

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tỵ Nam và Nữ tháng này: Xấu

Kỷ Tỵ 31 và 91 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Mưu sự nhiều trở ngại. Tình cảm buồn vui phức tạp.

Đinh Tỵ 43 tuổi. Nam: Tình cảm không vui. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Tình có cũng như không. Vạn sự thắng ý.

At Tỵ 55 tuổi. Nam: Tình cảm nổi trôi phức tạp. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Tình cảm buồn vui phức tạp. Phòng chi tiêu hao tán.

Quý Tỵ 67 tuổi. Nam: Tháng vận khí xấu nên ổn định công việc. Vạn sự thắng ý. Nữ: Mưu sự có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Tình cảm nổi trôi phức tạp.

Tân Tỵ 79 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Vạn sự thắng ý. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Phòng chi tiêu hao tán.

Ngọ

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Ngọ Nam và Nữ tháng này: Xấu

Canh Ngọ 30 và 90 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Vạn sự thắng ý. Nữ: Mưu sự có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ.

Mậu Ngọ 42 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục mệt nhọc. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ.

Bính Ngọ 54 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục. Vạn sự thắng ý. Nữ: Mưu sự có quý nhân bên cạnh giúp sức. Phúc lộc bình an.

Giáp Ngọ 66 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Tránh mọi giao tiếp bất lợi. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Nhâm Ngọ 78 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ.

Mùi

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Mùi Nam và Nữ tháng này: Tốt

Tân Mùi 29 và 89 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Phòng chi tiêu hao tán.

Kỷ Mùi 41 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Cẩn thận nơi sông nước.

Đinh Mùi 53 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Cẩn thận nơi sông nước.

Ất Mùi 65 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Phòng chi tiêu hao tán.

Quý Mùi 77 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Được hưởng phúc ăn mặc. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Vạn sự thắng ý.

Thân

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Thân Nam và Nữ tháng này: Tốt

Nhâm thân 28 và 88 tuổi. Nam: Mưu sự có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Phúc lộc may mắn.

Canh Thân 40 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Có tin buồn. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Mậu Thân 52 tuổi. Nam: Thất bại là mẹ thành công. Vạn sự thắng ý. Nữ: Được hưởng phúc ăn mặc. Vạn sự thắng ý.

Bính Thân 64 tuổi. Nam: Mưu sự tại nhân. Thành sự tại thiên. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Giáp Thân 76 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Dậu

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Dậu Nam và Nữ tháng này: Xấu

Quý Dậu 27 và 87 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Vạn sự thắng ý. Nữ: Mưu sự có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Vạn sự thắng ý.

Tân Dậu 39 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Đức năng thắng số. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Phòng chi tiêu hao tán.

Kỷ Dậu 51 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Cẩn thận nơi sông nước.

Đinh Dậu 63 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Phúc lộc may mắn.

Ất Dậu 75 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Vạn sự thắng ý. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Phòng chi tiêu hao tán.

Tuất

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tuất Nam và Nữ tháng này: Tốt

Giáp Tuất 26 và 86 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc bình thường. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Nhâm Tuất 38 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Sức khỏe là vàng.

Canh Tuất 50 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Mậu Tuất 62 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Được hưởng phúc ăn mặc. Vạn sự thắng ý.

Bính Tuất 74 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Hợi

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Hợi Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Quý Hợi 37 và 97 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Buồn vui lẫn lộn. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Vạn sự thắng ý.

Tân Hợi 49 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Buồn vui lẫn lộn. Nữ: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Phòng chi tiêu hao tán.

Kỷ Hợi 61 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Cẩn thận nơi sông nước.

Đinh Hợi 73 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Ất Hợi 85 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Công việc bình thường. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

 

Tử Vi Gia Thiên Phúc
Phone: (514) 342 2809
Montreal – Canada