Tử vi Thiên Phúc: Từ ngày 08/11/2018 đến ngày 06/12/2018

23 Tháng Mười Một, 2018 | Tử vi
Tử Vi gia Thiên Phúc

Do tử vi gia Thiên Phúc biên soạn: Tháng Mười Mậu Tuất. Tháng này khắc các tuổi: Kỷ Tỵ, Quý Tỵ, Đinh Tỵ.

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tý Nam và Nữ tháng này: Xấu

Giáp Tý 35 và 95 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau dễ. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Tài lộc vào lại chi tiêu ra hao tán. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Nhâm Tý 47 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Cũng như nam. May mắn bắt ngờ. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Canh Tý 59 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc mệt nhọc. Phòng chi tiêu hao tán.

Mậu Tý 71 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức tận tình. Vạn sự thắng ý. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Bính Tý 83 tuổi. Nam: Thành công vì có số trời. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Phúc lộc bình an.

Sửu

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Sửu Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Ất Sửu 34 và 94 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Phúc lộc bình an. Nữ: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Quý Sửu 46 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Tân Sửu 58 tuổi. Nam: Đi xa bất lợi. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Kỷ Sửu 70 tuổi. Nam: Đi xa may mắn. Thượng lộ bình an. Nữ: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Đinh Sử 82 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Đi xa may mắn. Nữ: Cũng như nam. May mắn bất ngờ.

Dần

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Dần Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Bính Dần 33 và 93 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Phúc lộc bình an.

Giáp Dần 45 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Tài lộc vào lại chi tiêu ra hao tán.

Nhâm Dần 57 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Buồn vui thất thường.

Canh Dần 69 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Nên giữ gìn sức khỏe. Nữ: Cẩn thận nơi sông nước. Tài lộc bất ngờ.

Mậu Dần 81 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Phúc lộc song toàn. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Cẩn thận nơi sông nước.

Mão

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Mão Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Đinh Mão 32 và 92 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Hỷ sự vui vẻ bình an. Nữ: Đi xa bất lợi. Có lái xe phải cẩn thận.

Ất Mão 44 tuổi. Nam: Được khen thưởng. Cất nhắc trong công việc. Nữ: Đi xa bất lợi. Có lái xe phải cẩn thận.

Quý Mão 56 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Tránh tranh cãi bất lợi. Nữ: Đi xa bất lợi. Có lái xe phải cẩn thận.

Tân Mão 68 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Không nên đi xa. Có lái xe phải cẩn thận.

Kỷ Mão 80 tuổi. Nam: Có tin vui về giấy tờ đang mong đợi. Phòng tiểu nhân ganh ghét tỵ hiềm. Nữ: Đi xa bất lợi. Có lái xe phải cẩn thận.

Thìn

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Thìn Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Mậu Thìn 31 và 91 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Phúc lộc bình an. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Buồn vui thất thường.

Bính Thìn 43 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Phúc lộc bình an. Nữ: Có may mắn về tài lộc. Buồn vui lẫn lộn.

Giáp Thìn 55 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc khá hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán.

Nhâm Thìn 67 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Buồn vui thất thường.

Canh Thìn 79 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc bình thường. Buồn vui thất thường.

Tỵ

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tỵ Nam và Nữ tháng này: Xấu

Kỷ Tỵ 30 và 90 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Đi xa bất lợi. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ.

Đinh Tỵ 42 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Không nên đi chơi xa. Nữ: Được hưởng phúc ăn mặc. Phòng thị phi miệng tiếng bất lợi.

At Tỵ 54 tuổi. Nam: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Không nên đi xa. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ.

Quý Tỵ 66 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Không nên đi xa. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Phòng tiểu nhân ganh ghét tỵ hiềm.

Tân Tỵ 78 tuổi. Nam: Công việc trì trệ. Không nên đi xa. Nữ: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Ngọ

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Ngọ Nam và Nữ tháng này: Tốt

Canh Ngọ 29 và 89 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc ổn định. Phòng chi tiêu hao tán.

Mậu Ngọ 41 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Cẩn thận nơi sông nước nguy hiểm.

Bính Ngọ 53 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục ổn định. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Phúc lộc bình an.

Giáp Ngọ 65 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc tạm ổn định. Phòng chi tiêu hao tán.

Nhâm Ngọ 77 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Mùi

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Mùi Nam và Nữ tháng này: Tốt

Tân Mùi 28 và 88 tuổi. Nam:  Mưu sự trước khó sau thành. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Không nên đi xa. Có lái xe phải cẩn thận.

Kỷ Mùi 40 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Không nên đi xa. Có lái xe phải cẩn thận

Đinh Mùi 52 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Phúc lộc may mắn. Nữ: Đi xa có quý nhân giúp sức may mắn. Có lái xe phải cẩn thận.

Ất Mùi 64 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức hanh thông. Thành công đại thành công.  Nữ: Không nên đi xa. Có lái xe phải cẩn thận.

Quý Mùi 76 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Phòng thị phi miệng tiếng bất lợi. Nữ: Đi xa có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Thành công lớn.

Thân

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Thân Nam và Nữ tháng này: Xấu

Nhâm thân 27 và 87 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau dễ. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Chớ tham lam tài lộc ở phương xa. Phòng bị lừa gạt.

Canh Thân 39 tuổi. Nam: Mưu sự có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Phòng trộm cắp bất lương.

Mậu Thân 51 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Vạn sự thắng ý. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Cẩn thận nơi sông nước.

Bính Thân 63 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Lo buồn chỉ tổn hại sức khỏe. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Giáp Thân 75 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Phòng cho tiêu hao tán. Nữ: Công việc tiếp tục mật nhọc. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Dậu

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Dậu Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Quý Dậu 26 và 86 tuổi. Nam: Không nên đi xa. Có lái xe phải cẩn thận. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Đề phòng rủi ro bất ngờ.

Tân Dậu 38 tuổi. Nam: Công việc bình thường. Buồn vui lẫn lộn. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Kỷ Dậu 50 tuổi. Nam: Không nên đi xa. Có lái xe phải cẩn thận. Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý.

Đinh Dậu 62 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Có lái xe phải cẩn thận. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý.

Ất Dậu 74 tuổi. Nam: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Phúc lộc bình an. Nữ: Công việc bình thường. Vạn sự thắng ý.

Tuất

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tuất Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Giáp Tuất 25 và 85 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Phòng chi tiêu hao tán.

Nhâm Tuất 37 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Tình cảm nổi trôi phức tạp. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Hỷ sự vui vẻ bình an.

Canh Tuất 49 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Buồn vui thất thường. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Phòng chi tiêu hao tán.

Mậu Tuất 61 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Buồn vui lẫn lộn. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Buồn vui thất thường.

Bính Tuất 73 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Phúc lộc may mắn.

Hợi

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Hợi Nam và Nữ tháng này: Xấu

Quý Hợi 36 và 96 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Kh6ong nên đi xa. Tránh mọi chuyện tranh cãi bất lợi.

Tân Hợi 48 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Không nên đi xa. Nên chăm sóc giữ gìn sức khỏe là vàng.

Kỷ Hợi 60 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Không nên đi xa. Có lái xe phải cẩn thận.

Đinh Hợi 72 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Đi xa bất lợi. Có lái xe phải cẩn thận

Ất Hợi 84 tuổi. Nam: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Phòng tiểu nhân ganh ghét tỵ hiềm. Nữ: Đi xa bất lợi. Nên chăm sóc giữ gìn sức khỏe là vàng.

 

Tử Vi Gia Thiên Phúc
Phone: (514) 342 2809
Montreal – Canada