13/4: Trọng hỏi nếu đụng độ Trung Cộng thì ta còn ngồi họp Đại hội đảng được không? Phúc ve vãn phản động

13 Tháng Tư, 2020 |

Sợ Tàu từ năm 2015. Câu trên Nguyễn Phú Trọng nói khi đang chuẩn bị Đại hội Đảng 12. Nay Trọng vẫn còn sợ dù tàu ngư dân bị TC đánh chìm. Trong ngoại giao, mỗi một chữ có đều có ý nghĩa. TT Trump viết nhờ vào (cám ơn) những bạn của chúng ta ở Việt Nam không có nghĩa “cám ơn (đảng và nhà nước) Việt Nam” như báo Công An Nhân Dân viết.