GIỜ NGUYỄN HỒNG-ANH 19/6: Đội 5 khu trục hạm Úc lên đường bảo vệ Biển Đông và tập trận Rimpac lớn nhất thế giới với Mỹ

19 Tháng Sáu, 2020 |

Đòi lật đổ chế độ Trung Cộng, Liên Bang Tân Trung Quốc ra đời gây tiếng vang. Nhiều nước chuẩn bị nhận những người tị nạn giàu nhất xưa nay. Bắc Kinh mắc dịch đợt 2, đánh nhau với Ấn, xâm phạm lãnh hải VN. 5 tàu chiến Úc lên đường bảo vệ an ninh hàng hải, và tập trận với Mỹ và đồng minh.