THỜI SỰ TRONG TUẦN – TVTS 21.11.2019: VN thay đổi thể chế? Tranh luận về HT Trí Quang. Dân H.Kông sắp thua? 23/11 biểu tình lớn chống phòng chích Richmond

21 Tháng Mười Một, 2019 |

VIỆT NAM: Thủ tướng Cờ Vờ Lờ Mờ đòi phải thay đổi cơ chế, chỉ đầu tư hay cả chính trị? Thế nào gọi là văn học nghệ thuật xuyên tạc đường lối đứng đắn của đảng?

THẾ GIỚI: Xót xa cho dân Hồng Kông trước gọng kềm Trung Cộng và thái độ thiếu tích cực của Mỹ và tây Phương.

ÚC: Các thương gia trên đường Victoria Street, Richmond phải tự giúp mình trước, bằng cách đóng cửa tiệm 3 tiếng đồng hồ trong thời gian biểu tình từ 11 giờ sáng Thứ Bảy 23/11. Ước gì Tổng Giáo phận Sài Gòn vẫn dùng tên cũ như Giáo phận Ban Mê Thuột (Bí thư thành phố TPHCM là đúng với CSVN như Tổng Giám mục TGP HCM nghe rất chướng tai). Làm gương: Một soeur trong Ban Truyền thông TGP SG luôn gọi và nói TGP Sài Gòn!

COPYRIGHT: VIDEO này thuộc bản quyền của www.tvtsonline.com.au do đó xin chớ tự tiện lấy dùng hay đổi tựa của bản gốc.