THỜI SỰ TRONG TUẦN – TVTS 27.8.2020: Lò rực lửa: Nguyễn Đức Chung đã bị bắt sau khi Võ Tiến Hùng bị tóm, đúng quy trình. Ai ra lệnh? 7/9 xử vụ Đồng Tâm:

27 Tháng Tám, 2020 |

VIỆT NAM: Cập nhật.  Ngày 28/8 Bộ Công an đã bắt giam Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Đốt những đồng chí “ăn đất”, nay đánh các đồng chí “ăn nước”. Chung và Tổng giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội Võ Tiến Hùng là những con vật tế thần của một tập đoàn tham nhũng có tên đảng CSVN. Vụ xử 29 người dân Đồng Tâm cũng theo đúng quy trình đốt 3 đồng chí công an.

THẾ GIỚI: Đại hội Đảng Cộng hòa kéo dài 4 ngày sẽ là cơ hội cho TT Trump tạo xung kích cho cuộc vận động tranh cử giữ ngôi vị chủ nhân Tòa Bạch Ốc thêm 4 năm nữa.

Úc: Sự can thiệp ngày càng sâu của Trung Cộng vào nước Úc trên hầu hết mọi lãnh vực.

COPYRIGHT: VIDEO này thuộc bản quyền của www.tvtsonline.com.au do đó xin chớ tự tiện lấy dùng hay đổi tựa của bản gốc.