THỜI SỰ TRONG TUẦN – TVTS 3.9.2020: Ngắm Trọng lộ mặt khệnh khạng dâng hương, điềm lành hay dữ? Trump thị sát chiến địa Kenosha

03 Tháng Chín, 2020 |

VIỆT NAM: Tại sao “quốc khánh” mà lãnh đạo cứ viếng mồ Hồ, còn Trọng phải chịu cực hình, lê lết ra khu dich tích tội ác? Tiếp tục đốt những củi bự Nguyễn Hồng Trường, Nguyễn Văn Thể và luôn Nguyễn Thanh Nghị? Đảng thôi thanh trừng nhau khi đất nước không còn đất và nước?

THẾ GIỚI: TT Trump bất chấp chống đối, đến tận Kenosha để thị sát cảnh đổ nát do đám người bạo động đốt phá, ủy lạo cảnh sát, hứa giúp các tiểu thương xây dựng lại cửa tiệm. Lần đầu tiên Joe Biden xuất hiện trên đường phố lên án bọn bạo động. Thăm dò cho thấy khoảng cách ủng bộ giữa Biden-Trump rút ngắn.

Úc: Thủ hiến TB Victoria sẽ thông báo lộ trình chống dịch Vũ Hán vào cuối tuần. Liên bang iếp tục duy trì JobKeeper đến ngày 28.3.2021 nhưng giảm số tiền trợ cấp.

COPYRIGHT: VIDEO này thuộc bản quyền của www.tvtsonline.com.au do đó xin chớ tự tiện lấy dùng hay đổi tựa của bản gốc.