THỜI SỰ TRONG TUẦN – TVTS 4.6.2020: Khuyết điểm Tổng Trọng nói nhiều làm ít! Trump nói & làm: dẹp bọn bạo động trước, Tàu tiếp sau

04 Tháng Sáu, 2020 |
VIỆT NAM: Liệu ai, kể cả Tổng Trọng không hoàn toàn có 7 khuyết điểm bị loại khỏi trung ương đảng? Họ ăn tiền thuế dân nhưng làm việc riêng cho đảng CS thối nát độc tài của Hồ Chí Minh!
THẾ GIỚI: Bọn bạo động và các nhà hoạt động tranh đấu cho người da đen bị chết hay cho lợi ích của chính họ? Luật pháp đâu? TT Trump hỏi và trả lời.
ÚC: Thủ hiến Andrews của TB Victoria phải rút khỏi vòng kim cô Một Vành đai và Một Con đường của Tàu cộng trước khi quá muộn!
COPYRIGHT: VIDEO này thuộc bản quyền của www.tvtsonline.com.au do đó xin chớ tự tiện lấy dùng hay đổi tựa của bản gốc.