THÔNG BÁO: Đại Hội Thường Niên và Bầu Ban Quản Trị Trung Tâm Cộng Đồng NVTD-VICTORIA

25 Tháng Mười Hai, 2023 | Cộng đồng Việt Nam
90 Knight Avenue, North Sunshine, Victoria 3020

Melbourne, ngày 23 tháng 12 năm 2023

Kính thưa:

– Quý vị lãnh đạo các tôn giáo,

– Quý vị lãnh đạo Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Victoria,

– Quý vị lãnh đạo các hội đoàn,

– Quý vị trong Hội Đồng Cố Vấn và Giám Sát,

– Giới truyền thông và báo chí, cùng toàn thể đồng hương.

Ban Chấp Hành Cộng Đồng kính chúc quý vị đồng hương một giáng sinh an lành và một năm mới 2024 an khang, thịnh vượng.

Chúng tôi xin thông báo đến quý vị Đại Hội Thường Niên và Bầu Ban Quản Trị Trung Tâm sẽ được tổ chức như sau:

 

Ngày: Chủ nhật, 28 tháng 1 năm 2024

Lúc: 1 giờ chiều đến 5 giờ chiều.

Tại: Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng, số 90 Knight Avenue North Sunshine 3020.

Chương trình nghị sự như sau:

1.Tường trình sinh hoạt;

2.Tường trình tài chính;

3.Trả lời câu hỏi và đón nhận ý kiến đóng góp;

4.Bầu Ban Quản Trị Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng; và

5.Giới thiệu Tiểu Ban Tu Chính.

Theo Nội Quy, Ban Quản Trị Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng phải gồm ít nhất là năm thành viên: Trưởng ban, Phó ban, Thư ký, Thủ quỹ và các Ủy viên. Chúng tôi kêu gọi quý vị tình nguyện lập liên danh ra tranh cử nhận trách nhiệm điều hành Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng.

Các liên danh ứng cử xin gửi thư về Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Victoria, PO Box 2115 Footscray VIC 3011 qua bưu điện trước ngày thứ sáu 19/1/2024. Chúng tôi sẽ căn cứ vào ngày bưu điện đóng dấu để ra Thông Báo các liên danh tranh cử.

Ban Chấp Hành Cộng Đồng trân trọng kính báo và kính mời quý vị tham dự Đại Hội Thường Niên, 28/1/2024 sắp tới.

  1. BCH-CĐNVTD-VIC

Nguyễn Quang Duy

Chủ tịch