Giới Thiệu

Thành lập bởi ông Nguyễn Hồng-Anh, TiVi Tuần-san là một tờ báo giấy và trực tuyến Việt ngữ rất quen thuộc.  Khởi sự vào năm 1985, TiVi Tuần-san là một trong những tờ  báo Việt ngữ đầu tiên phát hành ở thành phố Melbourne, Úc. Chỉ trong vòng một năm sau, tờ báo phát hành toàn quốc.

TiVi Tuần-san, dịch ra tiếng Anh là “TV Weekly”, bắt đầu như là một tập chương trình truyền hình của các đài truyền hình tại Úc. Chắng bao lâu sau đó, TiVi Tuần-san trở thành một tờ  tuần báo đúng nghĩa, cung cấp tin tức thế giới và địa phương và nhiều đề tài khác nhau cho cộng đồng Việt Nam tại Úc. Năm 2007, TiVi Tuần-san đi xa hơn bằng cách thực hiện ấn bản trực tuyến tiếng Việt.

Một ấn bản trực tuyến tiếng Anh hàng ngày đã được TiVi Tuần-san thực hiện vào tháng 3 năm 2016 để đáp ứng nhu cầu thông tin càng ngày càng lớn của những thế hệ  trẻ Việt Nam và của cộng đồng Việt Nam khắp nước Úc.

Việc khai trương đài truyền hình trực tuyến của TiVi Tuần-san vào tháng 9 năm 2016 là bước đi đầu tiên của truyền thông trực tuyến trong cộng đồng Việt Nam tại Úc. Ban biên tập của TiVi Tuần-san quyết tâm duy trì đường lối phục vụ của mình bằng cách cung cấp những thông tin có tính cách thời sự và cân bằng cho cộng đồng Việt Nam khắp nước Úc.

Mục đích của TiVi Tuần-san là phục vụ cộng đồng người Việt tại Úc.

NHIỆM VỤ

Phổ biến những thông tin cần thiết và hữu ích cho cộng đồng Việt Nam.

TẦM NHÌN

Trở thành cơ quan truyền thông Việt ngữ được ưa thích và được tin cậy nhất tại Úc.

GIÁ TRỊ

Duy trì sự tin cậy của cộng đồng Việt Nam qua vai trò độc lập và không thiên vị của người làm truyền thông.

Độc giả và khán thính giả của chúng tôi là trọng tâm mà chúng tôi nhắm tới trong công tác truyền thông.

Chúng tôi luôn cố gắng để mang lại những thông tin giá trị và nâng cao nhận thức của công chúng trong mọi vấn đề.

Please log in to submit content!