THƯ MỜI: Tham Dự Lễ Giỗ Tri Ân Nhị Vị Trưng Nữ Vương, Thứ Bảy 16/3/2024

26 Tháng Hai, 2024 | Thông cáo cộng đồng
Buổi Lễ Giỗ Hai Bà Trưng tại Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng (Đền Thờ Quốc Tổ) năm 2023. Hình: TVTS

Kính thưa:

– Quý vị lãnh đạo các tôn giáo,

– Quý vị lãnh đạo Hội Cựu Quân Nhân QLVNCH Victoria,

– Quý vị lãnh đạo các hội đoàn,

– Quý vị trong Hội Đồng Cố Vấn và Giám Sát,

– Giới truyền thông và báo chí, cùng toàn thể đồng hương.

Ban Chấp Hành Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Victoria xin kính mời quý vị tham dự Lễ Giỗ Tri Ân Nhị Vị Trưng Nữ Vương, để tưởng nhớ công đức của hai vị anh thư đầu tiên trong lịch sử Việt Nam đã có công đánh đuổi quân Tàu xâm lược, dành độc lập cho dân tộc.

Lễ Giỗ Tri Ân Nhị Vị Trưng Nữ Vương sẽ được tổ chức với các chi tiết sau đây:

Địa điểm: Trung tâm Sinh hoạt Cộng Đồng (Đền Thờ Quốc Tổ),

Số 90 Knight Avenue, Sunshine North, VIC 3020

Ngày: thứ Bảy 16/03/2024

Thời Gian: 11 am – 3 pm.

Chương trình gồm có nghi lễ tri ân Hai Bà, sau đó là phần hưởng lộc và văn nghệ do nhiều Hội Đoàn trong Cộng Đồng Người Việt Tự Do đóng góp.

Quý vị Mạnh Thường Quân muốn đóng góp hiện kim và hiện vật cúng tế, xin liên lạc với Trưởng ban Phụ Nữ Bà Nguyễn Việt Nga đt số 0421 323 071 hay Phó ban Phụ Nữ Phụ Trách miền Đông Melbourne bà Trương thị Vinh, đt số 0469 854 547.

Trân trọng kính mời,

TM CĐNVTD-VIC

Nguyễn Quang Duy

Chủ tịch

Melbourne, ngày 23 tháng 2 năm 2024