www.etvts.com.au Cuộc chiến giành quyền lực hiện nay tại Việt Nam: Ai đang và sẽ lãnh đạo Việt Nam?

03 Tháng Tư, 2024 | Tin nước Úc
Nhất cử nhất động của Chủ tịch QH Vương Đình Huệ, Tổng BT Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Phạm Minh Chính điều bị Đại tướng Bộ trưởng Công an giám sát… để làm gì?  Hình Quộc hội VN, Dân Trí TVTS edited

Hãy đọc báo điện tử (bấm–>) www.etvts.com.au của TiVi Tuần-san Úc Châu phát hành trên mạng từ Thứ Tư 03/04 đến Thứ Ba 09/04/2024 với những bài bình luận:

-Chính phủ Úc bế tắc với luật di trú  (trang 2)

-Dự luật di dân khẩn cấp bị chận ở Thượng viện (tr.4)

-Thay đổi luật kỳ thị tôn giáo và tính phái sẽ thất bại (tr.6)

-Chiến dịch chống di dân đến Úc bằng thuyền (tr.8)

-Hậu trường chính trị VN: “nội chiến” đến hồi quyết liệt (tr.14)

-Lịch sử hình thành cộng đồng NVTD Victoria- kỳ 7 và hết (tr.20)

Và nhiều bài vở, tin Úc, VN, thế giới, văn nghệ, biếm họa, gỡ rối tơ lòng…

Tuần báo điện tử chỉ nằm trên mạng đúng 1 tuần, sau đó sẽ gỡ xuống để đưa số báo mới lên.

Bấm: www.etvts.com.au