Cựu Thủ tướng Sharif rút khỏi liên minh của chính phủ Pakistan

25 Tháng Tám, 2008 | Tin vắn khắp nơi

Hôm nay, Thứ Hai, là hạn chót thời gian cựu Thủ tướng Anwaz Sharif đòi hỏi Chính phủ Liên minh do đảng PPP của cố Thủ tướng Bhutto  lãnh đạo phải phục hồi chức vụ cho mấy chục quan tòa đã bị cựu Tổng thống Pervez Musharraf cách chức.

 

Tuy nhiên đảng PPP do ông Asif Zardari, chồng của bà Bhutto, lãnh đạo đã từ chối yêu cầu của đảng PML-N do ông Sharif lãnh đạo.

 

Cuối tuần qua, ông Zardari tỏ ý cho biết nếu đảng PML-M rút ra khỏi liên minh, đảng của ông vẫn sẽ tiếp tục cầm quyền, dù phải nhờ sự hỗ trợ của các đảng nhỏ khác.

 

Hai lãnh tụ của hai đảng có đa số trong quốc  hội tuy không ưa nhau và ngờ vực nhau, họ đã liên kết để thành lập chính phủ liên minh với chủ trương loại bỏ Tổng thống Musharraf ra khỏi chính trường bằng cách sẽ đàn hạc nếu ông này không chịu từ chức.

 

Nay ông Musharraf không còn nữa,  hai lãnh tụ Zardari và Sharif bắt đầu chống nhau. Ông Zardari chủ trương không phục hồi lại các chánh án và đã vận động được đảng PPP đề cử ông ra tranh cử tổng thống vào ngày 6 tháng 9 tới.

 

Cựu Thủ tướng Sharif hôm nay tuyên bố đảng của ông rút ra khỏi Chính phủ Liên minh và sẽ đề cử một người khác đại diện đảng ra tranh ghế tổng thống với ông chồng của bà Bhutto.