Đóng cửa doanh nghiệp ở Melbourne, có 250,000 công nhân sẽ phải ở nhà

03 Tháng Tám, 2020 | Tin nước Úc,Tin vắn khắp nơi
Thủ hiến tiểu bang Victoria Daniel Andrews. (Photo courtesy: Reuters)

Thứ Hai hôm nay, Thủ hiến Tiểu bang Victoria đã đưa ra danh sách những thương nghiệp, kỹ nghệ phải đóng cửa và được tiếp tục mở cửa trong 6 tuần lễ thủ phủ Melbourne (Metropolitan Melbourne)  bị phong tỏa trong giai đoạn 4.

Với hàng ngàn cửa tiệm, văn phòng và công  xưởng sẽ đóng cửa  khoảng 250,000 công nhân ở thành phố Melbourne và các vùng phụ cận phải ở nhà.

Hiện tại đã có khoảng 500,000 người đang làm việc tại nhà và có khoảng 250,000 công nhân đã bị cho nghỉ việc kể từ khi có đại dịch Vũ Hán.

Có doanh gia và kỹ nghệ gia lo ngại rằng, với việc đóng cửa như vậy trong một thời gian dài, nhiều doanh nghiệp đã chới với bấy lâu, sợ rằng  sẽ bị đóng cửa vĩnh viễn.

Một số ngành nghề thiết yếu vẫn tiếp tục được phép hoạt động trong đó có ngành truyền thông (báo, tạp chí, truyền thanh, truyền hình, báo mạng). Ngoài các ngành bán lẻ (retail), cung cấp dịch vụ, ngành xây cất (contruction) sẽ bị ảnh hưởng rất nặng.

Những cư dân ở thành phố Melbourne và vùng quê Tiểu bang Victoria muốn biết những ngành nghề nào được mở, phải đóng cửa, được sử dụng bao nhiêu nhân  công,  những thợ nào mình có thể thuê làm những việc cần kíp,  hãy lên mạng của chính phủ tiểu bang để biết rõ và chi tiết hơn.