Tử vi trong tháng của Tử vi gia Thiên Phúc 07.11.2022 -06.12.2022

23 Tháng Mười Một, 2022 | Tử vi
Tử vi gia Thiên Phúc

Tháng Mười (Tân Hợi) năm Nhâm Dần 2022. Từ ngày 07 Nov đến ngày 06 Dec 2022.

Tháng này khắc các tuổi: Ất Tỵ, Kỷ Tỵ, Tân Tỵ

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tý Nam và Nữ tháng này: Xấu

Giáp Tý 39 và 99 tuổi: Nam: Công việc mệt nhọc. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc tiếp tục. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Nhâm Tý 51 tuổi: Nam: Công việc tiếp tục cố gắng. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục mệt nhọc. Vạn sự thắng ý.

Canh Tý 63 tuổi: Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc tiếp tục. Hỷ sự vui vẻ.

Mậu Tý 75 tuổi: Nam: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. vạn sự thắng ý. Nữ: Đi xa bất lợi. Có lái xe phải cẩn thận.

Bính Tý 87 tuổi: Nam: Công việc tiếp tục.  Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc mệt nhọc. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Sửu

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Sửu Nam và Nữ tháng này: Tốt

Ất Sửu 38 tuổi và 98 tuổi: Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc khá hanh thông. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Quý Sửu 50 tuổi: Nam: Đi xa thay đổi thành công. Vạn sự như ý. Nữ: Công việc hanh thông. Hỷ sự vui vẻ.

Tân Sửu 62 tuổi: Nam: Công việc khá hanh thông. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Kỷ Sửu 74 tuổi: Nam. Công việc khá hanh thông. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Đinh Sửu 86 tuổi: Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Cũng như nam công việc hanh thông. Vạn sự như ý

Dần

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Dần Nam và Nữ tháng này: Xấu

Bính Dần 37 và 97 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Đi xa bất lợi.Có lái xe phải cẩn thận.

Giáp Dần 49 tuổi: Nam: Công việc tiếp tục. Vạn sự thắng ý. Nữ: Đi xa bất lợi. Có lái xe phải cẩn thận.

Nhâm Dần 61 tuổi: Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Phúc lợi bình an. Nữ: Công việc khá hanh thông. Buồn  vui thất thường.

Canh Dần 73 tuổi: Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc mệt nhọc. Phòng chi tiêu hao tán.

Mậu Dần 85 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên canh giúp sức may mắn. Vạn sự thắng ý. Nữ: Đi xa bất lợi. Có lái xe phải cẩn thận

 

Mão

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Mão Nam và Nữ tháng này: Trung bình

Đinh Mão 36 và 96 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Vạn sự thắng ý. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Hỷ sự vui vẻ.

Ất Mão 48 tuổi. Nam: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc.Vạn sự thắng ý. Nữ: Đi xa bất lợi. Có lái xe phải cẩn thận.

Quý Mão 60 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Phòng thị phi miệng tiếng. Nữ: Công việc bình thường. Phòng chi tiêu hao tán.

Tân Mão 72 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: công việc tiếp tục bình thường. Buồn vui thất thường.

Kỷ Mão 84 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc bình thường. Phòng chi tiêu hao tán.

Thìn

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Thìn Nam và Nữ tháng này: Trung bình

Mậu Thìn 35 và 95 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. cẩn thận về giấy tờ luật lệ.

Bính Thìn 47 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Hỷ sự vui vẻ.

Giáp Thìn 59 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Phòng chi tiêu háo tán. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Nhâm Thìn 71 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Canh Thìn 83 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc bình thường. Vạn sự thắng ý.

Tỵ

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tỵ Nam và Nữ tháng này: Xấu

Kỷ Tỵ 34 và 94 tuổi. Nam: Đi xa bất lợi. Có lái xe phải cẩn thận. Nữ: Công việc tiếp tục. Phòng chi tiêu hao tán.

Đinh Tỵ 46 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình.Vạn sự thắng ý. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Cẩn thận nơi sông nước.

Ất Tỵ 58 tuổi. Nam: Đi xa bất lợi. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc mệt nhọc. Phòng thị phi miệng tiếng.

Quý Tỵ 70 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục cố gắng. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân bênh cạnh giúp sức may mắn. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ.

Tân Tỵ 82 tuổi. Nam: Đi xa bất lợi. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc tiếp tục. Vạn sự thắng ý.

Ngọ

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Ngọ Nam và Nữ tháng này: Tốt

Canh Ngọ 33 và 93 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Phúc lộc may mắn.

Mậu Ngọ 45 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức hanh thông. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Được hưởng phước ăn mặc. Phòng thị phi miệng tiếng bất lợi.

Bính Ngọ 57 tuổi. Nam: Công việc hanh thông. Phòng thị phi miệng tiếng. Nữ: Công hanh thông. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ.

Giáp Ngọ 69 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Đi xa bất lợi. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Nhâm Ngọ 81 tuổi. Nam: Có may mắn tài lộc bất ngờ. Cẩn thận nơi sôn nước. Nữ: Công việc tiếp tục. Vạn sự thắng ý.

Mùi

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Mùi Nam và Nữ tháng này: Xấu

Tân Mùi 32 và 92 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Đi xa bất lợi. Vạn sự thắng ý.

Kỷ Mùi 44 tuổi. Nam: Có tin vui về giấy tờ đang mong đợi. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Đi xa bất lợi. Vạn sự thắng ý.

Đinh Mùi 56 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Phòng thị phi miệng tiếng. Nữ: Đi xa bất lợi. Vạn sự thắng ý.

Ất Mùi 68 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục . Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Quý Mùi 80 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục cố gắng. Vạn sự thắng ý. Nữ: Được hưởng phúc ăn mặc. Phòng chi tiêu hao tán.

Thân

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Thân Nam và Nữ tháng này: Trung bình

Nhâm Thân 31 và 91 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Công việc có quý nhân bênh cạnh giúp sức may mắn. Hỷ sự vui vẻ.

Canh Thân 43 tuổi. Nam: Công viêc khá hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán.  Nữ: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Vạn sự thắng ý.

Mậu Thân 55 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức. Phúc lộc song toàn. Nữ: Công việc bình thường. Vạn sự thắng ý.

Bính thân 67 tuổi. Nam: Công việc bình thường. Vạn sự thắng ý. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Phòng chi tiêu hao tán.

Giáp Thân 79 tuổi. Nam: Tuổi trẻ chẳng tụ tài nguyên. Giao về vận cuối mới yên nghiệp nhà. Nữ: Cũng như nam thuận sinh Thu,Đông vào ban ngày mới trọn tốt. Anh em chẳng hòa thuận.

Dậu

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Dậu Nam và Nữ tháng này: Trung bình

Quý Dậu 30 và 90 tuổi. Nam: Đi xa bất lợi. Có lái xe phải cẩn thận. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý.

Tân Dậu 42 tuổi. Nam: Đi xa bất lợi. Có lái xe phải cẩn thận.  Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Kỷ Dậu 54 tuổi. Nam: Đi xa bất lợi. có lái xe phải cẩn thận. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Phòng chi tiêu hao tán.

Đinh Dậu 66 tuổi. Nam: Đi xa bất lợi. Có lái xe phải cẩn thận. Nữ: Có may mắn về tài lộc. cẩn thận nơi sông nước.

Ất Dậu 78 tuổi. Nam: Đi xa bất lợi. Có lái xe phải cẩn thận. Nữ: Công việc bình thường. Vạn sự thắn ý.

Tuất

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tuất Nam và Nữ tháng này: Xấu

Giáp Tuất 29 và 89 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc tiếp. Vạn sự thắng ý.

Nhâm Tuất 41 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Vạn sự thắng ý.

Canh Tuất 53 tuổi. Nam: Công việc Có quý nhân giúp sức tận tình. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Vạn sự thắng ý.

Mậu Tuất 65 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục. Buồn vui thất thường. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Cẩn thận nơi sông nước.

Bính Tuất 77 tuổi. Nam: Công việc tiếp. Buồn vui thất thường. Nữ: Công việc có quý nhân giúp sức. Phúc lộc bình an.

Hợi

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Hợi Nam và nữ tháng này: Tốt

Quý Hợi 40 và 100 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Vạn sự như ý. Nữ: Cũng như nam công việc hanh thông. Hỷ sự vui vẻ.

Tân Hợi 52 tuổi. Nam: Công việc tiếp. Phòng tiểu nhân ganh ghét tỵ hiềm. Nữ: Đi xa bất lợi. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Kỷ Hợi 64 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Cẩn thận nơi sông nước.

Đinh Hợi 76 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bênh cạnh giúp sức may mắn. Phòng tiểu nhân ganh ghét tỵ hiềm. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Ất Hợi 88 tuổi. Nam: Công việc hanh thông. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Cũng như nam công việc thanh thông. Vạn sự thắng ý.

Tử Vi Gia Thiên Phúc

Phone: (514) 342 2809

Montreal – Canada