Tử vi trong tháng của Tử vi gia Thiên Phúc: Từ 05.01.2023 đền 03.02.2023

30 Tháng Một, 2023 | Tử vi
Tử vi gia Thiên Phúc  tư gia, Montreal, Canada. Hình: TiVi Tuần-san

Tháng Mười Hai (Tân Sửu/ năm Tân Sửu 2022). Từ ngày 05 Jan đến ngày 03 Feb 2022.

Tháng này khắc các tuổi: Ất Mùi. Kỹ Mùi, Quý Mùi

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tý Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Giáp Tý 38 và 98 tuổi: Nam: Công việc tiến hành vui vẻ. Vạn sự thắng ý. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Vạn sự như ý.

Nhâm Tý 50 tuổi: Nam: Công việc bình thường. Vạn sự thắng ý. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Canh Tý 62 tuổi: Nam: Có tin vui vẻ công việc đang làm. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Cũng như nam. Hỷ sự vui vẻ. Cẩn thận nơi sông nước.

Mậu Tý: Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Hỷ sự vui vẻ.

Bính Tý 86 tuổi: Nam: Có tin vui hỷ sự. nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Sửu

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Sửu Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Ất Sửu 37 tuổi và 97 tuổi: Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Buồn ơi chào mi.

Quý Sửu 49 tuổi: Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ
: Công việc mệt nhọc. Phòng chi tiêu hao tán.

Tân Sửu 61 tuổi: Nam: Công việc có quý nhân giúp sức hanh thông. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc tiếp tục. Vạn sự thắng ý.

Kỹ Sửu 73 tuổi: Nam: Công việc khá hanh thông. Phòng thị phi miệng tiếng. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán.

Đinh Sửu 85 tuổi: Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Phúc lộc may mắn. Nữ: Công việc tiếp tục cố gắng. Có tin buồn.

Dần

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Dần Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Bính Dần 36 và 96 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc bình thường. Vạn sự thắng ý.

Giáp Dần 48 tuổi: Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Buồn vui thất thường. Nữ: Công việc có quý nhân giúp sức. Hỷ sự vui vẻ.

Nhâm Dần 60 tuổi: Nam: Công việc hanh thông. Buồn vui thất thường. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Canh Dần 72 tuổi: Nam: Công việc tiến tới thành công. Vạn sự thắng ý. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Cẩn thận nơi sông nước.

Mậu Dần 84 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Buồn vui thất thường. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Buồn vui thất thường.

Mão

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Mão Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Đinh Mão 35 và 95 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Ất Mão 47 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ.

Quý Mão 59 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc bình thường. Phòng chi tiêu hao tán.

Tân Mão 71 tuổi. Nam: Công việc bình thường. Phòng thị phi miệng tiếng. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ.

Kỹ Mão 83 tuổi. Nam: Công việc bình thường. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục. Phòng tiểu nhân ganh ghét tỵ hiềm.

Thìn

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Thìn Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Mậu Thìn 34 và 94 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Bính Thìn 46 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Giáp Thìn 58 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Buồn vui thất thường. Nữ: Công việc tiếp tục cố gắng. Vạn sự thắng ý.

Nhâm Thìn 70 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Buồn vui lẫn lộn. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Canh Thìn 82 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Buồn vui thất thường. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Cẩn thận nơi sông nước.

Tỵ

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tỵ Nam và Nữ tháng này: Xấu

Kỷ Tỵ 33 và 93 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục. Phòng chi tiêu hao tán.

Đinh Tỵ 45 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau dễ. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục. Phòng chi tiêu hao tán.

Ất Tỵ 57 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục. Vạn sự thắng ý. Nữ: Có may mắn về phúc lộc bất ngờ. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Quý Tỵ 69 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Vạn sự thắng ý. Nữ: Tài lộc vào lại chi tiêu ra hết. Vạn sự thắng ý.

Tân Tỵ 81 tuổi. Nam: Tuổi già vận đến càng hay. Vinh hoa thông thả là ngày bình an. Nữ: Cũng như nam. Tuổi già nghỉ ngơi. Sức khỏe là vàng. Sau cơn mưa. Trời lại sáng.

Ngọ

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Ngọ Nam và Nữ tháng này: Xấu

Canh Ngọ 32 và 92 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục cố gắng. Vạn sự thắng ý. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Cẩn thận nơi sông nước.

Mậu Ngọ 44 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau dễ. Vạn sự thắng ý. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Bính Ngọ 56 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục cố gắng. Hỷ sự vui vẻ.

Giáp Ngọ 68 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức tận tình. Vạn sự thắng ý. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Nhâm Ngọ 80 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc tiếp tục cố gắng. Cẩn thận nơi sông nước.

Mùi

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Mùi Nam và Nữ tháng này: Tốt

Tân Mùi 31 và 91 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Cũng như nam. Công việc hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Kỷ Mùi 43 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Tránh mọi chuyện tranh cãi bất lợi. Nữ: Công việc hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán.

Đinh Mùi 55 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc thành tựu. Phải có nhiều cố gắng.

Ất Mùi 67 tuổi. Nam: Công việc tiến tới thành công. Vạn sự thắng ý. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Quý Mùi 79 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Thân

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Thân Nam và Nữ tháng này: Tốt

Nhâm Thân 30 và 90 tuổi. Nam: Công việc hanh thông. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Canh Thân 42 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc hanh thông. Cẩn thận nơi sông nước.

Mậu Thân 54 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Phúc lộc song toàng.

Bính thân 66 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Giáp Thân 78 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Hỷ sự vui vẻ.

Dậu

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Dậu Nam và Nữ tháng này: Tốt

Quý Dậu 29 và 89 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Tân Dậu 41 tuổi. Nam: Công việc chủ động mới thành công như ý muốn. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc thành công. Tránh mọi chuyện tranh cãi bất lợi.

Kỷ Dậu 53 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Phòng tiểu nhân ganh ghét tỵ hiềm. Nữ: Công việc tiến tới thành công. Phòng chi tiêu hao tán.

Đinh Dậu 65 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Tránh mọi chuyện tranh cãi bất lợi. Nữ: Công việc hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán.

Ất Dậu 77 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Tránh mọi chuyện tranh cãi bất lợi. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Vạn sự thắng ý.

Tuất

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tuất Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Giáp Tuất 28 và 88 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Vạn sự thắng ý. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Vạn sự thắng ý.

Nhâm Tuất 40 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Canh Tuất 52 tuổi. Nam: Công việc bình thường. Vạn sự thắng ý. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Cẩn thận nơi sông nước.

Mậu Tuất 64 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Hỷ sự vui vẻ.

Bính Tuất 76 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Hợi

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Hợi Nam và nữ tháng này: Tốt

Quý Hợi 39 và 99 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Buồn vui thất thường. Nữ: Công việc có quý nhân giúp sức hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán.

Tân Hợi 51 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức hanh thông. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc tiếp tục thành công. Phòng thị phi miệng tiếng.

Kỷ Hợi 63 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Buồn vui thất thường. Nữ: Công việc khá hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán.

Đinh Hợi 75 tuổi. Nam: Công việc tiến tới thành công. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán.

Ất Hợi 87 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Buồn vui thất thường. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ.

Tử Vi Gia Thiên Phúc

Phone: (514) 342 2809

Montreal – Canada