Tử vi trong tháng của Tử vi gia Thiên Phúc: Từ ngày 07.12.2002 đến ngày 04.01 2023.

20 Tháng Mười Hai, 2022 | Tử vi
Tử vi gia Thiên Phúc trong phòng làm việc tại tư gia, Montreal, 2008. Hình: TVTS

Tử vi trong tháng của Tử vi gia Thiên Phúc

Tháng Mười Một (Nhâm Tý) năm Nhâm Dần 2022. Từ ngày 07 Dec đến ngày 04 Jan 2023.

Tháng này khắc các tuổi: Giáp Ngọ, Canh Ngọ, Nhâm Ngọ

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tý Nam và Nữ tháng này: Trung binh

Giáp Tý 39 và 99 tuổi: Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Đề phòng trộm cắp. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Nhâm Tý 51 tuổi: Nam: Công việc bình thường. Tránh mọi chuyện tranh cãi bất lợi. Nữ: Có tin vui về giấy tờ đang mong đợi. Phòng tiểu nhân ganh ghét tỵ hiềm.

Canh Tý 63 tuổi: Nam: Công việc chủ động mới thành công. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Mậu Tý 75 tuổi: Nam: Mưu sự trước khó sau thành. vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Phòng thị phi miệng tiếng.

Bính Tý 87 tuổi: Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông.  Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Sửu

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Sửu Nam và Nữ tháng này: Xấu

Ất Sửu 38 tuổi và 98 tuổi: Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân giúp sức. Vạn sự thắng ý

Quý Sửu 50 tuổi: Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Vạn sự như ý. Nữ: Mưu sự trước khó sau dễ. Vạn sự thắng ý.

Tân Sửu 62 tuổi: Nam: Mưu sự gặp trở ngại. Tránh voi chẳng xấu mặt nào. Nữ: Mưu sự trước khó thành. Vạn sự thắng ý.

Kỷ Sửu 74 tuổi: Nam. Công việc có quý nhân giúp sức. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc mệt nhọc. Vạn sự thắng ý.

Đinh Sửu 86 tuổi: Nam: Công việc tiếp tục. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục. Thành công ở trước mặt.

Dần

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Dần Nam và Nữ tháng này: Trung bình

Bính Dần 37 và 97 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Giáp Dần 49 tuổi: Nam: Công việc bình thường. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Công việc khá hanh thông. Có tin buồn

Nhâm Dần 61 tuổi: Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Canh Dần 73 tuổi: Nam: Công việc chủ động mới thành công như ý muốn. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tốc thành. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Mậu Dần 85 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc có quý nhân giúp sức hanh thông. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Mão

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Mão Nam và Nữ tháng này: Xấu

Đinh Mão 36 và 96 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Vạn sự như ý. Nữ: Công việc tiếp tục. Vạn sự thắng ý.

Ất Mão 48 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Tình cảm giao động phức tạp. Nữ: Công việc mệt nhọc. vạn sự thắng ý.

Quý Mão 60 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau dệ. Hỷ sự bình an. Nữ: Mưu sự nhiều trợ ngại. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Tân Mão 72 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Cẩn thận nơi sông nước.

Kỷ Mão 84 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Vạn sự như ý. Nữ: Công việc Tiếp tục. Vạn sự thắng ý.

Thìn

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Thìn Nam và Nữ tháng này: Xấu

Mậu Thìn 35 và 95 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trợ ngại. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc bề bộn. cẩn thận về giấy tờ luật lệ.

Bính Thìn 47 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc tiếp tục. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ.

Giáp Thìn 59 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Công việc tiếp tục. Phòng thị phi miệng tiếng bất lợi.

Nhâm Thìn 71 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ.

Canh Thìn 83 tuổi. Nam: Công việc chủ động mới thành công như ý muốn. Vạn sự thắng ý. Nữ: Cũng như nam. Vạn sự thắng ý.

Tỵ

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tỵ Nam và Nữ tháng này: Tốt

Kỷ Tỵ 34 và 94 tuổi. Nam: Công việc hanh thông. Vạn sự như ý. Nữ: Công việc tiếp tục. Buồn vui thất thường.

Đinh Tỵ 46 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông.Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục. Vạn sự thắng ý.

Ất Tỵ 58 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Phòng chi tiêu hao thán. Nữ: Công việc hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Quý Tỵ 70 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục. Phúc lộc bình an. Nữ: Công việc tiếp tục. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Tân Tỵ 82 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hành thông. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Cẩn thận nơi sông nước.

Ngọ

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Ngọ Nam và Nữ tháng này: Xấu

Canh Ngọ 33 và 93 tuổi. Nam: Công việc chủ động mới thành công như ý muốn. Vạn sự như ý. Nữ: cũng như nam. Vạn sự thắng ý.

Mậu Ngọ 45 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc tiếp tục. Phòng thị phi miệng tiếng bất lợi.

Bính Ngọ 57 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công hanh thông. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ.

Giáp Ngọ 69 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục. Vạn sự thắng ý.

Nhâm Ngọ 81 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục. Vạn sự thắng ý.

Mùi

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Mùi Nam và Nữ tháng này: Trung bình

Tân Mùi 32 và 92 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Cẩn thận nơi sông nước.

Kỷ Mùi 44 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Phúc lộc bình an. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý.

Đinh Mùi 56 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc tiếp tục. Vạn sự thắng ý.

Ất Mùi 68 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự . Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Quý Mùi 80 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Phúc lộc may mắn. Nữ: Công việc bình thường. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Thân

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Thân Nam và Nữ tháng này: Tốt

Nhâm Thân 31 và 91 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Cũng như nam công việc hanh thông. Vạn sự như ý.

Canh Thân 43 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.  Nữ: Công việc tiếp tục. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Mậu Thân 55 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Bính thân 67 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Giáp Thân 79 tuổi. Nam: Công việc hanh thông. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Công việc hanh thông. Vạn sự  như ý.

Dậu

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Dậu Nam và Nữ tháng này: Xấu

Quý Dậu 30 và 90 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Tân Dậu 42 tuổi. Nam: Công việc gặp trở ngại. Phòng chi tiêu hao tán.  Nữ: Mưu sự trước khó sau dễ. Cẩn thận nơi sông nước.

Kỷ Dậu 54 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Đinh Dậu 66 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục. Vạn sự thắng ý. Nữ: Mưu sự trước khó sau dệ. Vạn sự thắng ý.

Ất Dậu 78 tuổi. Nam: Công việc  có quý nhân giúp sức may mắn. Phòng chi tiêu hao tá. Nữ: Công việc tiếp tục. Không thay đổi lúc khó khăn.

Tuất

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tuất Nam và Nữ tháng này: Xấu

Giáp Tuất 29 và 89 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Công việc tiếp tục. Vạn sự thắng ý.

Nhâm Tuất 41 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. không khởi sự việc mới. Nữ: Công việc tiếp tục. Vạn sự thắng ý.

Canh Tuất 53 tuổi. Nam: Công việc chủ động mới thành công như ý muốn. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục. Vạn sự thắng ý.

Mậu Tuất 65 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục. Phòng tiểu nhân ganh ghét tỵ hiềm.

Bính Tuất 77 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Vạn sự thắng ý. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Hợi

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Hợi Nam và nữ tháng này: Trung bình

Quý Hợi 40 và 100 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Phúc lộc song toàn. Nữ: Công việc bình thường. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Tân Hợi 52 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Cẩn thận nơi sông nước.

Kỷ Hợi 64 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Đinh Hợi 76 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Vạn sự như ý. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. hỷ sự vui vẻ.

Ất Hợi 88 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Vạn sự như ý.

Tử Vi Gia Thiên Phúc

Phone: (514) 342 2809

Montreal – Canada