Tử vi trong tháng của Tử vi gia Thiên Phúc: Từ ngày 8/10 đến ngày 6/11/2022

22 Tháng Mười, 2022 | Tử vi
Tử Vi gia Thiên Phúc

Tháng Chín (Canh Tuất) năm Nhâm Dần 2022. Từ ngày 08 Oct đến ngày 06 Nov 2022.

Tháng này khắc các tuổi: Giáp Thìn, Mậu Thìn, Canh Thìn

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tý Nam và Nữ tháng này: Trung bình

Giáp Tý 39 và 99 tuổi: Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Có chuyển đổi tốt trong công việc. Vạn sự thắng ý.

Nhâm Tý 51 tuổi: Nam: Có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Buồn vui thất thường. Nữ: Công việc bình thường. Vạn sự thắng ý.

Canh Tý 63 tuổi: Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Buồn vui mệt nhọc. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Cẩn thận nơi sông nước.

Mậu Tý 75 tuổi: Nam: Công việc bình thường. vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Bính Tý 87 tuổi: Nam: Công việc tiếp tục.  Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc khá hanh thông. Tránh mọi chuyện tranh cãi bất lợi.

Sửu

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Sửu Nam và Nữ tháng này: Tốt

Ất Sửu 38 tuổi và 98 tuổi: Nam: Công việc khá hanh thông. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Phòng chi tiêu hao tán.

Quý Sửu 50 tuổi: Nam: Được hưởng phước ăn mặc. Phúc lộc bình an. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Hỷ sự vui vẻ.

Tân Sửu 62 tuổi: Nam: Công việc hanh thông. Buồn vui thất thường. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Phòng chi tiêu hao tán.

Kỷ Sửu 74 tuổi: Nam. Công việc tiếp tục hanh thông. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Buồn vui bất thường.

Đinh Sửu 86 tuổi: Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Dần

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Dần Nam và Nữ tháng này: Tốt

Bính Dần 37 và 97 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thánh. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc khá hanh thông. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ.

Giáp Dần 49 tuổi: Nam: Công việc hanh thông. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc chủ động mới thành công như ý muốn. Vạn sự thắng ý.

Nhâm Dần 61 tuổi: Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Canh Dần 73 tuổi: Nam: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Phòng chi tiêu hao tán.

Mậu Dần 85 tuổi. Nam: Có tin vui về giấy tờ đang mong đợi. Vạn sự như ý. Nữ: Được hưởng phước ăn ngon mặc đẹp. Hỷ sự vui vẻ.

Mão

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Mão Nam và Nữ tháng này: Tốt

Đinh Mão 36 và 96 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Hỷ sự vui vẻ.

Ất Mão 48 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Phòng chi tiêu hao tán.

Quý Mão 60 tuổi. Nam: Được hưởng phước ăn ngon mặc đẹp. Vạn sự như ý. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Hỷ sự vui vẻ.

Tân Mão 72 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Phòng chi tiêu hao tán.

Kỷ Mão 84 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Cẩn thận nơi sông nước.

Thìn

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Thìn Nam và Nữ tháng này: Xấu

Mậu Thìn 35 và 95 tuổi. Nam: Công mệt nhọc. Tránh mọi chuyện tranh chấp bất lợi. Nữ: Công việc tiếp tục. Vạn sự thắng ý.

Bính Thìn 47 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục. Vạn sự thắng ý. Nữ: Cũng như nam gặp vận xấu. Buồn vui thất thường.

Giáp Thìn 59 tuổi. Nam: Đi xa bất lợi. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc tiếp tục. Vạn sự thắng ý.

Nhâm Thìn 71 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Vạn sự thắng ý. Nữ: Mưu sự trước khó sau hay. Buồn vui thất thường.

Canh Thìn 83 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục cố gắng. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Tỵ

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tỵ Nam và Nữ tháng này: Tốt

Kỷ Tỵ 34 và 94 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau dễ. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Vạn sự thắng ý.

Đinh Tỵ 46 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Vạn sự thắng ý.

Ất Tỵ 58 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Phòng chi tiêu hao tán.

Quý Tỵ 70 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Tình cảm giao động.

Tân Tỵ 82 tuổi. Nam: Công việc hanh thông. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Được hưởng phước ăn mặc. Phòng chi tiêu hao tán.

Ngọ

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Ngọ Nam và Nữ tháng này: Trung bình

Canh Ngọ 33 và 93 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành.Vạn sự như ý. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ.

Mậu Ngọ 45 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường.Vạn sự thắng ý. Nữ: Được hưởng phước ăn mặc. Phòng thị phi miệng tiếng bất lợi.

Bính Ngọ 57 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Vạn sự như ý. Nữ: Công hanh thông. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ.

Giáp Ngọ 69 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc bình thường. Phòng thị phi miệng tiếng.

Nhâm Ngọ 81 tuổi. Nam: Có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Phòng tiểu nhân ganh ghét tỵ hiềm. Nữ: Công việc khá hanh thông.Cẩn thận về giấy tờ luật lệ.

Mùi

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Mùi Nam và Nữ tháng này: Trung bình

Tân Mùi 32 và 92 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc  tiếp tục bình thường. Phòng chi tiêu hao tán.

Kỷ Mùi 44 tuổi. Nam: Công việc bình thường. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Cẩn thận nơi sông nước.

Đinh Mùi 56 tuổi. Nam: Công việc bình thường. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Vạn sự thắng ý.

Ất Mùi 68 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Phòng chi tiêu hao tán.

Quý Mùi 80 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý. Nữ: Có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Vạn sự như ý.

Thân

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Thân Nam và Nữ tháng này: Xấu

Nhâm Thân 31 và 91 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục. Vạn sự thắng ý.

Canh Thân 43 tuổi. Nam: Công viêc tiếp. Buồn ơi! Chào mi.  Nữ: Có quý nhân bên cạnh giúp sức. Vạn sự thắng ý.

Mậu Thân 55 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục. Buồn nhiều hơn vui. Nữ: Người ta tuổi Ngọ tuổi Mùi. Còn tôi bùi ngùi gặp phải tuổi Thân?.

Bính thân 67 tuổi. Nam: Công việc bình thường. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục. Vạn sự thắng ý.

Giáp Thân 79 tuổi. Nam: Công việc bình thường. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc bình thường. Vạn sự thắng ý.

Dậu

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Dậu Nam và Nữ tháng này: Tốt

Quý Dậu 30 và 90 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Có tin vui hỷ sự . Vạn sự thắng ý.

Tân Dậu 42 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục. Hỷ sự vui vẻ.  Nữ: Có tin vui hỷ sự. Phòng chi tiêu hao tán.

Kỷ Dậu 54 tuổi. Nam: Công việc hanh thông. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Hỷ sự vui vẻ.

Đinh Dậu 66 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Phúc lộc song toàn.

Ất Dậu 78 tuổi. Nam: Công việc  hanh thông. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Phòng chi tiêu hao tán.

Tuất

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tuất Nam và Nữ tháng này: Trung bình

Giáp Tuất 29 và 89 tuổi. Nam: Công việc bình thường. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý.

Nhâm Tuất 41 tuổi. Nam: Công việc có quý  nhân giúp sức may mắn. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Công việc bình thường. Vạn sự thắng ý.

Canh Tuất 53 tuổi. Nam: Công việc bình thường. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Mậu Tuất 65 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Được hưởng phúc ăn mặc. Phòng thị phi miệng tiếng.

Bính Tuất 77 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Công việc bình thường. Vạn sự thắng ý.

Hợi

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Hợi Nam và nữ tháng này: Tốt

Quý Hợi 40 và 100 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Vạn sự thắng ý.

Tân Hợi 52 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Buồn vui thất thường. Nữ: Công việc hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Kỷ Hợi 64 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Cẩn thận nơi sông nước.

Đinh Hợi 76 tuổi. Nam: Công việc hanh thông. Buồn vui thất thường. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Ất Hợi 88 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Công việc tiếp tục. Phòng chi tiêu hao tán.

Tử Vi Gia Thiên Phúc

Phone: (514) 342 2809

Montreal – Canada