Tử vi trong tháng của Tử vi gia Thiên Phúc: Từ ngày 6/6 đến ngày 6/7/2022.

11 Tháng Sáu, 2022 | Tử vi
Thư ngỏ: Thân mến gửi độc giả TiVi Tuần-San yêu thích Tử Vi Đông Phương

Tháng Năm (Bính Ngọ/ năm Nhâm Dần 2022). Từ ngày 06 Jun đến ngày 06 July2022.

Tháng này khắc các tuổi: Mậu Tý, Canh Tý, Nhâm Tý

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tý Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Giáp Tý 39 và 99 tuổi: Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Có may mắn về tài lộc. Vạn sự thắng ý.

Nhâm Tý 51 tuổi: Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Buồn vui thất thường.

Canh Tý 63 tuổi: Nam: Mưu sự có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Mậu Tý 75 tuổi: Nam: Mưu sự trước khó sau dễ. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục. Buồn vui thất thường.

Bính Tý 87 tuổi: Nam: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục thành công. Vạn sự như ý.

Sửu

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Sửu Nam và Nữ tháng này: Xấu

Ất Sửu 38 tuổi và 98 tuổi: Nam: Có tin vui hỷ sự. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Mưu sự trước khó sau dễ. Vạn sự thắng ý.

Quý Sửu 50 tuổi: Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc tiếp tục. Vạn sự thắng ý.

Tân Sửu 62 tuổi: Nam: Có tin vui hỷ sự. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc tiếp tục. Buồn vui thất thường.

Kỹ Sửu 74 tuổi: Nam: Có tin vui hỷ sự. Phúc lộc bình an. Nữ: Công việc tiếp tục mệt nhọc. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng

Đinh Sửu 86 tuổi: Nam: Có tin vui hỷ sự. Phúc lộc song toàn. Nữ: Công việc mệt nhọc. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Dần

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Dần Nam và Nữ tháng này: Tốt

Bính Dần 37 và 97 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý

Giáp Dần 49 tuổi: Nam: Công việc chủ động mới thành công như ý muốn. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc khá hanh thông. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Nhâm Dần 61 tuổi: Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Cũng như nam. Công việc có quý nhân giúp sức. Vạn sự như ý.

Canh Dần 73 tuổi: Nam: Mưu sự có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Công việc khá hanh thông. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Mậu Dần 85 tuổi. Nam: Được hưởng phúc ăn mặc. Vạn sự như ý. Nữ: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Mão

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Mão Nam và Nữ tháng này: Tốt

Đinh Mão 36 và 96 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Ất Mão 48 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Cũng như nam. Công việc hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Quý Mão 60 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Được hưởng phúc ăn mặc. Vạn sự như ý.

Tân Mão 72 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Kỹ Mão 84 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc tiếp tục. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Thìn

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Thìn Nam và Nữ tháng này: Tốt

Mậu Thìn 35 và 95 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Buồn vui thất thường. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Bính Thìn 47 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Buồn ơi chào mi. Nữ: Công việc hanh thông. Tránh mọi chuyện tranh cãi bất lợi.

Giáp Thìn 59 tuổi. Nam: Công việc chủ động mới thành công như ý muốn. Có tin buồn bên ngoài. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Nhâm Thìn 71 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Buồn vui thất thường. Nữ: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Vạn sự thắng ý.

Canh Thìn 83 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Buồn vui thất thường. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Tránh mọi chuyện tranh cãi bất lợi.

Tỵ

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tỵ Nam và Nữ tháng này: Tốt

Kỷ Tỵ 34 và 94 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Tình cảm nổi trôi phức tạp. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Đinh Tỵ 46 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Tình cảm nổi trôi phức tạp. Nữ: Có tin vui hỷ sự. nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Ất Tỵ 58 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục trở ngại. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Cẩn thận nơi sông nước.

Quý Tỵ 70 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Tình cảm nổi trôi phức tạp. Nữ: Được hưởng phúc ăn mặc vui vẻ. Vạn sự như ý.

Tân Tỵ 82 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc tiếp tục tiến tới. Hỷ sự vui vẻ.

Ngọ

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Ngọ Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Canh Ngọ 33 và 93 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Mậu Ngọ 45 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục tiến tới. nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Bính Ngọ 57 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục thành công. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Công việc bình thường. Vạn sự thắng ý.

Giáp Ngọ 69 tuổi. Nam: Công việc chủ động mới thành công như ý muốn. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Công việc tiếp tục tiến tới. Vạn sự thắng ý.

Nhâm Ngọ 81 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Công việc cố gắng tiến tới. nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Mùi

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Mùi Nam và Nữ tháng này: Xấu

Tân Mùi 32 và 92 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục mệt nhọc. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Mưu sự trước khó sau dễ. Vạn sự thắng ý.

Kỷ Mùi 44 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Công việc tiếp tục. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Đinh Mùi 56 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục. nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Ất Mùi 68 tuổi. Nam: Mưu sự nhiều trở ngại. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc tiếp tục tiến tới. Cẩn thận nơi sông nước.

Quý Mùi 80 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục cố gắng. Đức năng thắng số.

Thân

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Thân Nam và Nữ tháng này: Tốt

Nhâm Thân 31 và 91 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Canh Thân 43 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Công việc khá hanh thông. Buồn vui thất thường.

Mậu Thân 55 tuổi. Nam: Công việc tiến tới thành công. Không do dự nữa. Nữ: Công việc khá hanh thông. Buồn vui thất thường.

Bính thân 67 tuổi. Nam: Năm tuổi “Tri Thiên Mệnh”. Cầu nguyện theo tôn giáo mình theo. Nữ: Cũng như nam. Có thờ có thiêng? Có kiêng có lành?

Giáp Thân 79 tuổi. Nam: Thả lòng thấu đến Thần Minh. Bóng trăng soi khắp lợi danh vẹn toàn. Nữ: Tuổi già vận đến càng hay. Vinh hoa vui vẻ là ngày bình an.

Dậu

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Dậu Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Quý Dậu 30 và 90 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Tân Dậu 42 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc bình thường. Vạn sự thắng ý

Kỷ Dậu 54 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc bình thường. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Đinh Dậu 66 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Phúc lộc song toàn. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Ất Dậu 78 tuổi. Nam: Tuổi già y lộc hưng long. Càng gì kết trái những hồng phước dâu. Nữ: Sớm hôm lo liệu ân cần. Vạn sau sẽ thấy tâm thân thanh nhàn.

Tuất

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tuất Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Giáp Tuất 29 và 89 tuổi. Nam: Công việc chủ động mới thành công như ý muốn. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Nhâm Tuất 41 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Giữ gìn lời ăn tiếng nói.

Canh Tuất 53 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc bình thường. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ.

Mậu Tuất 65 tuổi. Nam: Được hưởng phúc ăn mặc. Vạn sự như ý. Nữ: Công việc bình thường. Phòng thị phi miệng tiếng.

Bính Tuất 77 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ.

Hợi

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Hợi Nam và nữ tháng này: Xấu

Quý Hợi 40 và 100 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục . Buồn vui thất thường.

Tân Hợi 52 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc mệt nhọc. Buồn vui thất thường.

Kỷ Hợi 64 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Công việc tiếp tục cố gắng. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Đinh Hợi 76 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc mệt nhọc. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Ất Hợi 88 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc tiếp tục cố gắng. Buồn vui thất thường.

Tử Vi Gia Thiên Phúc

Phone: (514) 342 2809

Montreal – Canada