Tử vi Thiên Phúc: Từ ngày 05/03/2020 đến ngày 04/04/2020

20 Tháng Ba, 2020 | Tử vi
Tử Vi gia Thiên Phúc

Do tử vi gia Thiên Phúc biên soạn: Tháng Hai Canh Tý. Tháng này khắc các tuổi: Ất Dậu, Kỷ Dậu, Quý Dậu.

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tý Nam và Nữ tháng này: Xu

Giáp Tý 37 và 97 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục mệt nhọc. Vạn sự thắng ý. Nữ: Mưu sự nhiều trở ngại. Đi không lại về không.

Nhâm Tý 49 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau dễ. Tình cảm suy thoái. Nữ: Công việc mệt nhọc. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Canh Tý 61 tuổi. Nam: Có tin vủi hỷ sự. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Tình cảm nổi trôi phức tạp. Vạn sự thắng ý.

Mậu Tý 73 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Vui buồn lẫn lộn. Nữ: Mưu sự nhiều trở ngại. Vạn sự thắng ý.

Bính Tý 85 tuổi. Nam: Vận khí xấu. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc tiếp tục. Đi xa bất lợi.

Sửu

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Sửu Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Ất Sửu 36 và 96 tuổi. Nam: Có tin vui về tài lộc bất ngờ. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Nữ: Công việc bình thường. Phúc lộc may mắn.

Quý Sửu 48 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc tiếp tục vững vàng. Phòng thị phi miệng tiếng bất lợi.

Tân Sửu 60 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Có tin buồn trong thân tộc. Nữ: Công việc chủ động mới thành công như lòng mong muốn. Vạn sự thắng ý.

Kỷ Sửu 72 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc bình thường. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ.

Đinh Sửu 84 tuổi: Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc bình thường. Phòng thị phi miệng tiếng bất lợi.

Dần

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Dần Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Bính Dần 35 và 95 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Buồn vui thất thường.

Giáp Dần 47 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Đức năng thắng số.

Nhâm Dần 59 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức hanh thông. Tài lộc khả quan. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Canh Dần 71 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Buồn vui thất thường. Nữ: Có tinh vui về giấy tờ đang mong đợi. Vạn sự thắng ý.

Mậu Dần 83 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Cũng như nam công việc may mắn. Vạn sự thắng ý.

Mão

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Mão Nam và Nữ tháng này: Tốt

Đinh Mão 34 và 94 tuổi. Nam:  Mưu sự trước khó sau thành. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Công việc khá hanh thông. Buồn vui thất thường.

Ất Mão 46 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Phòng tiểu nhân ganh ghét tỵ hiềm. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Quý Mão 58 tuổi. Nam: Công  việc  khá hanh  thông. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Công việc khá hanh thông. Buồn vui thất thường.

Tân Mão 70 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Kỷ Mão 82 tuổi. Nam: Công việc hanh thông. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Công việc hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Thìn

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Thìn Nam và Nữ tháng này: Tốt

Mậu Thìn 33 và 93 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức hanh thông. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Công việc khá hanh thông. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Bính Thìn 45 tuổi. Nam: Công việc hanh thông. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Buồn vui thất thường.

Giáp Thìn 57 tuổi. Nam: Sao Thủy Diệu. Tốt nhiều hơn xấu. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Nhâm Thìn 69 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Phúc lộc may mắn. Nữ: Công việc khá hanh thông. Buồn vui thất thường.

Canh Thìn 81 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Hỷ sự vui vẻ.

Tỵ

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tỵ Nam và Nữ tháng này: Tốt

Kỷ Tỵ 32 và 92 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Cũng như nam. Công việc hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Đinh Tỵ 44 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

At Tỵ 56 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Phúc lộc bình an. Nữ: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Quý Tỵ 68 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Tân Tỵ 80 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc chủ động mới thành công như lòng mong muốn.

Ngọ

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Ngọ Nam và Nữ tháng này: Xấu

Canh Ngọ 31 và 91 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Có tin vui về giấy tờ đang mong đợi. Vạn sự thắng ý.

Mậu Ngọ 43 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Công việc mệt nhọc. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Bính Ngọ 55 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Phòng tiểu nhân ganh ghét tỵ hiềm.

Giáp Ngọ 67 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Phúc lộc bình an. Nữ: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Phúc lộc bình an.

Nhâm Ngọ 79 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Mùi

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Mùi Nam và Nữ tháng này: Tốt

Tân Mùi 30 và 90 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Vạn sự như ý. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Phúc lộc may mắn.

Kỷ Mùi 42 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc trở ngại. Gắng vượt qua bình an. Vạn sự thắng ý.

Đinh Mùi 54 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc khá hanh thông. Phúc lộc may mắn.

Ất Mùi 66 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc khá hanh thông. Phúc lộc may mắn.

Quý Mùi 78 tuổi. Nam:  Đức năng thắng số. Phúc lộc song toàn. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Thân

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Thân Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Nhâm thân 29 và 89 tuổi. Nam: Công việc chủ động mới thành công như lòng mong muốn. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Canh Thân 41 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Mưu sự nhiều trở ngại. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Mậu Thân 53 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Đề phòng trộm cắp bất lương.  Nữ: Mưu sự nhiều trở ngại. Vạn sự thắng ý.

Bính Thân 65 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Phúc lộc may mắn.

Giáp Thân 77 tuổi. Nam: Công việc bình thường. Vạn sự như ý. Nữ: Công việc có quý nhân giúp sức tận tình. Hỷ sự vui vẻ.

Dậu

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Dậu Nam và Nữ tháng này: Xấu

Quý Dậu 28 và 88 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Mưu sự nhiều trở ngại. Cẩn thận nơi sông nước.

Tân Dậu 40 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục mệt nhọc. Vạn sự thắng ý. Nữ: Mưu sự nhiều trở ngại. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Kỷ Dậu 52 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc mệt nhọc. Vạn sự thắng ý.

Đinh Dậu 64 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Hỷ sự vui vẻ.

Ất Dậu 76 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc bình thường. Phòng thị phi miệng tiếng bất lợi.

Tuất

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tuất Nam và Nữ tháng này: Tốt

Giáp Tuất 27 và 87 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Tránh mọi chuyện tranh cãi bất lợi. Nữ: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Nhâm Tuất 39 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc tiếp tục. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Canh Tuất 51 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Mậu Tuất 63 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Công việc có quý nhân giúp sức tận tình. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Bính Tuất 75 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Công việc khá hanh thông. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Hợi

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Hợi Nam và Nữ tháng này: Tốt

Quý Hợi 38 và 98 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Có tin buồn trong thân tộc.

Tân Hợi 50 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Phúc lộc may mắn. Nữ: Công việc mệt nhọc. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Kỷ Hợi 62 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Vạn sự như ý. Nữ: Công việc hanh thông. Hỷ sự vui vẻ.

Đinh Hợi 74 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc khá hanh thông. Hỷ sự vui vẻ.

Ất Hợi 86 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Phòng thị phi miệng tiếng. Nữ: Công việc khá hanh thông. Đề phòng trộm cắp bất lương.

 

 

Tử Vi Gia Thiên Phúc
Phone: (514) 342 2809
Montreal – Canada