Tử vi Thiên Phúc: Từ ngày 05/05/2021 đến ngày 05/06/2021

21 Tháng Năm, 2021 | Tử vi
Chủ bút TVTS Nguyễn Hồng Anh và Tử vi gia Thiên Phúc (trái) tại một nhà hàng ở Montreal 12 năm về trước.

Do tử vi gia Thiên Phúc biên soạn: Tháng Tư (Quý Tỵ/ năm Tân Sửu 2021). Tháng này khắc các tuổi: Đinh Hợi, Ất Hợi, Quý Hợi.

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tý Nam và Nữ tháng này: Tốt

Giáp Tý 38 và 98 tuổi: Nam: Công việc khá hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Nhâm Tý 50 tuổi: Nam: Có tin vui hỷ sự. Phòng kẻ xấu quanh mình. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Canh Tý 62 tuổi: Nam: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Cẩn thận nơi sông nước.

Mậu Tý 74 tuổi: Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Hỷ sự vui vẻ.

Bính Tý 86 tuổi: Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc khá hanh thông. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Sửu

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Sửu Nam và Nữ tháng này: Xấu

Ất Sửu 37 tuổi và 97 tuổi: Nam: Công việc tiếp tục mệt nhọc. Phòng tiểu nhân ganh ghét tỵ hiềm. Nữ: Đi xa bất lợi. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Quý Sửu 49 tuổi: Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Buồn vui thất thường. Nữ: Cũng như nam. Tiếp tục cố gắng. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Tân Sửu 61 tuổi: Nam: Đi xa bất lợi. Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Nữ: Đi xa cẩn thận xe cộ. Vạn sự thắng ý.

Kỹ Sửu 73 tuổi: Nam: Công việc tiếp tục mệt nhọc. Phòng thị phi miệng tiếng. Nữ: Công việc mệt nhọc. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Đinh Sửu 85 tuổi: Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Đức năng thắng số.

Dần

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Dần Nam và Nữ tháng này: Xấu

Bính Dần 36 và 96 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Buồn vui thất thường. Nữ: Mưu sự nhiều trở ngại. Vạn sự thắng ý.

Giáp Dần 48 tuổi: Nam: Tháng vận khí xấu khó khăn. Lo buồn không tốt. Nữ: Bình tĩnh trước mọi khó khăn. Phòng chi tiêu hao tán.

Nhâm Dần 60 tuổi: Nam: Mưu sự trước khó sau dễ. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc mệt nhọc. Cẩn thận nơi sông nước.

Canh Dần 72 tuổi: Nam: Công việc cần cố gắng tiếp tục. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Vạn sự thắng ý.

Mậu Dần 84 tuổi. Nam: Lo buồn chỉ tổn hại sức khỏe. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Công việc tiếp tục. Vạn sự thắng ý.

Mão

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Mão Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Đinh Mão 35 và 95 tuổi. Nam: Đi xa bất lợi. Có lái xe phải cẩn thận. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Ất Mão 47 tuổi. Nam: Đi xa cẩn thận xe cộ. Phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Công việc tiếp tục hanh thông. Hỷ sự vui vẻ.

Quý Mão 59 tuổi. Nam: Mưu sự có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Buồn vui thất thường. Nữ: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Tân Mão 71 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Có đi xa phải cẩn thận. Nữ: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Kỹ Mão 83 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục thành công. Có lái xe phải cẩn thận. Nữ: Có tin vui về giấy tờ đang mong đợi. Hỷ sự vui vẻ.

Thìn

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Thìn Nam và Nữ tháng này: Tốt

Mậu Thìn 34 và 94 tuổi. Nam: Có may mắn về phúc lộc bất ngờ. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc có quý nhân giúp sức hanh thông. Vạn sự thắng ý.

Bính Thìn 46 tuổi. Nam: Công việc trước khó sau thành. Phúc lộc may mắn. Nữ: Công việc khá hanh thông. Hỷ sự vui vẻ.

Giáp Thìn 58 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Buồn vui lẫn lộn. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Phòng chi tiêu hao tán.

Nhâm Thìn 70 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Buồn vui thất thường. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Hỷ sự vui vẻ.

Canh Thìn 82 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Hỷ sự vui vẻ.

Tỵ

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tỵ Nam và Nữ tháng này: Xấu

Kỷ Tỵ 33 và 93 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Phòng tiểu nhân ganh ghét tỵ hiềm. Nữ: Đi xa bất lợi. Vạn sự thắng ý.

Đinh Tỵ 45 tuổi. Nam: Được hưởng phúc ăn mặc. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Vạn sự thắng ý.

Ất Tỵ 57 tuổi. Nam: Công việc mệt nhọc. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Đi xa vất vả. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Quý Tỵ 69 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Đi xqa bất lợi. Vạn sự thắng ý.

Tân Tỵ 81 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục cố gắng. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Vạn sự thắng ý.

Ngọ

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Ngọ Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Canh Ngọ 32 và 92 tuổi. Nam: Công việc bình thường. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc có quế nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Mậu Ngọ 44 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Công việc có quý nhân giúp sức tận tình. Đức năng thắng số.

Bính Ngọ 56 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Đề phòng trộm cắp quanh mình.

Giáp Ngọ 68 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục bình thường. Vạn sự thắng ý. Nữ: Có tin vui hỷ sự. Phòng chi tiêu hao tán.

Nhâm Ngọ 80 tuổi. Nam: Phúc dư trời bào thiện nhân. Phúc Khang lộc thọ Xuân riêng một nhà. Nữ: Danh thơm muôn tiếng còn ghi. Để tên trong sạch tạc bia dưới trần.

Mùi

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Mùi Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Tân Mùi 31 và 91 tuổi. Nam: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Kỷ Mùi 43 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc bình thường. Phòng thị phi miệng tiếng.

Đinh Mùi 55 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức thành công. Vạ sự thắng ý.

Ất Mùi 67 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Phúc lộc bình an.

Quý Mùi 79 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc bình thường. Phòng tiểu nhân ganh ghét tỵ hiềm.

Thân

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Thân Nam và Nữ tháng này: Tốt

Nhâm Thân 30 và 90 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Đề phòng trộm cắp bất lương. Nữ: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Cẩn thận nơi sông nước.

Canh Thân 42 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức may mắn. Vạn sự thắng ý.

Mậu Thân 54 tuổi. Nam: Có may mắn về tài lộc bất ngờ. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý.

Bính Thân 66 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Phúc lộc bình an. Nữ: Công việc hanh thông. Buồn vui thất thường.

Giáp Thân 78 tuổi. Nam: Được hưởng phúc ăn mặc. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ:Tuổi già hưởng phúc lộc. Vạn sự thắng ý.

Dậu

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Dậu Nam và Nữ tháng này: Trung Bình

Quý Dậu 29 và 89 tuổi. Nam: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Đi xa bất lợi. Có lái xe phải cẩn thận.

Tân Dậu 41 tuổi. Nam: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Phòng tiểu nhân ganh ghét tỵ hiềm. Nữ: Đi xa trở ngại. Có lái xe phải cẩn thận.

Kỷ Dậu 53 tuổi. Nam: Công việc khá hanh thông. Vạn sự thắng ý. Nữ: Đi xa trở ngại. Có lái xe phải cẩn thận.

Đinh Dậu 65 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau thành. Vạn sự thắng ý. Nữ: Đi xa có quý nhân bên cạnh giúp sức tận tình. Cẩn thận xe cộ đi lại.

Ất Dậu 77 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Đề phòng kẻ xấu quanh mình. Nữ: Đi xa bất lợi. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng.

Tuất

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Tuất Nam và Nữ tháng này: Xấu

Giáp Tuất 28 và 88 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc tiếp tục cố gắng. Buồn vui thất thường.

Nhâm Tuất 40 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Nên giữ gìn sức khỏe là vàng. Nữ: Công việc tiếp tục. Đề phòng trộm cắp bất lương.

Canh Tuất 52 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Phòng chi tiêu hao tán. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức. Buồn vui thất thường.

Mậu Tuất 64 tuổi. Nam: Có tin vui hỷ sự. Cẩn thận nơi sông nước. Nữ: Công việc có quý nhân giúp sức tận tình. Vạn sự thắng ý.

Bính Tuất 76 tuổi. Nam: Mưu sự trước khó sau dễ. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc có quý nhân bên cạnh giúp sức hanh thông.

Hợi

Vận khí chung cho cả 5 tuổi Hợi Nam và nữ tháng này: Trung Bình

Quý Hợi 39 và 99 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục hanh thông. Hỷ sự vui vẻ. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Phòng thị phi miệng tiếng.

Tân Hợi 51 tuổi. Nam: Được khen thưởng cất nhắc trong công việc. Phòng tiểu nhân ganh ghét tỵ hiềm. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ.

Kỷ Hợi 63 tuổi. Nam: Đi xa bất lợi. Có lái xe phải cẩn thận. Nữ: Công việc tiếp tục bình thường. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ.

Đinh Hợi 75 tuổi. Nam: Công việc bình thường. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc có quý nhân giúp sức may mắn. Cẩn thận về giấy tờ luật lệ.

Ất Hợi 87 tuổi. Nam: Công việc tiếp tục thành công. Vạn sự thắng ý. Nữ: Công việc hanh thông. Vạn sự thắng ý.

 

Tử Vi Gia Thiên Phúc
Phone: (514) 342 2809
Montreal – Canada