GIỜ NGUYỄN HỒNG-ANH 11.11.2021: Quốc hội dám hỏi TÔ LÂM chuyện ăn bò dát vàng? NGUYỄN PHƯƠNG HẰNG hãy dọt lẹ trước khi bị bắt

11 Tháng Mười Một, 2021 |

Cựu Đại sứ Mỹ Osius vẫn chưa hiểu con người và văn hóa CSVN nên buổi trực tuyết bị xù. Bà Phương Hằng cố lấy điểm nhưng chưa “hiến” Đại Nam cho đảng thì vẫn có nguy cơ bị bắt trừ khi chạy làng sớm. Cựu TT Úc Keating vẫn mặc cảm tự ti trước Mỹ và có đầu óc vọng Tàu.