12/10: Trump làm vật thử nghiệm vắc-xin, tuyên bố lành bệnh! Tếu ở Đồi Ông Tượng, tạc 4 chữ sẽ tiết kiệm

12 Tháng Mười, 2020 |

Dân nghèo nhưng tỉnh Hòa Bình dùng ngân sách tạc 11 chữ vàng “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”: cái gì ăn được là ăn! Tổng thống Trump bị nhiễm virus Tàu nhưng sau khi xuất viện cho biết đã khỏe mạnh trở lại, còn hơn xưa. Tin không? Giải trí bằng thuyết âm mưu!