GIỜ NGUYỄN HỒNG-ANH 14.10.2021: 14/10: Từ Tướng Biển đến Tướng Tá Công An: Nghe đầy đủ đoạn ghi âm ly kỳ! Bà Phương Hằng và Mr Đàm so găng

14 Tháng Mười, 2021 |

Thất bại phòng chống dịch nên đảng CS mở cửa cho dân đi lại. Nhưng tiến hành những cái gọi là “điều tra” từ cuối tháng 9 đến nay, chỉ nhằm làm dân quên đi khó khăn, đói khổ, chết chóc qua việc đánh tham nhũng, dán nhãn phản động phát tán audio, điều tra nghệ sĩ…