THỜI SỰ TRONG TUẦN – TVTS 15.5.2024: 15/5: Trung ương Đảng họp sắp xếp nhân sự: Trương Thị Mai từ chức. Tô Lâm Chủ tịch Nước, TrầnThanh Mẫn CT Quốc hội? Úc đối phó với Tàu Cộng và Do Thái ra sao?

15 Tháng Năm, 2024 |

Nghe hướng dẫn trong chương trình TSTT hôm nay để biết cách mở xem tuần-san điện-tử www.etvts.com.au đọc thêm các bài bình luận, thời sự, tin tức liên quan đến Úc, Việt Nam và thế giới hàng tuần, bổ sung cho chương trình YouTube Thời Sự Trong Tuần.