THỜI SỰ TRONG TUẦN – TVTS 17.4.2024: Trương Mỹ Lan không bị tử hình để còn chung tiền! Vinfast bị kiện tập thể- cổ phiếu xuống $3.6

17 Tháng Tư, 2024 |

Bấm link này để xem tuần báo điện tử của TiVi Tuần-san, phát hành mỗi Thứ Tư, xem miễn phí: www.etvts.com.au

Bìa báo điện tử TiVi Tuần-san (bấm www.etvts.com.au) số 1979 phát hành Thứ Tư 17/4/2024