THỜI SỰ TRONG TUẦN – TVTS 22.11.2023: Lưu Bình Nhưỡng bị bắt vì Tô Lâm và N. Hòa Bình? Vì cái cổng gỗ như 2 bao cao su vụ TS Hà Vũ?

22 Tháng Mười Một, 2023 |

Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ bị bắt vì 2 cái bao cao su đã xài qua! Tiến sĩ Luật Lưu Bình Nhưỡng bị bắt vì 2 cánh cổng bằng gỗ? Phỏng vấn ông Nguyễn Quang Duy, chủ tịch Ban Chấp hành Cộng Đồng NVTD Tiểu bang Victoria về Công ty Viện Bảo tàng và vụ Ông Nguyễn Việt Long và nhóm xã hội tổ chức bỏ phiếu bãi nhiệm ông Duy và BCH Cộng Đồng.