THỜI SỰ TRONG TUẦN – TVTS 23.11.2021: Nguyễn Phương Hằng thách thức báo chí CSVN. Tổng Trọng làm gì được Tô Lâm? Biden kém cơ Tập?

23 Tháng Mười Một, 2021 |

Báo chí cách mạng ư? Thật nhục nhã cho giới truyền thông VN nghe chửi không còn gì nói nữa. Bộ Chính trị và đảng CSVN khó khăn trong việc giải thích với dân chúng và đảng viên về sự xa xỉ của Tô Lâm. Thủ hiến Victoria, Daniel Andrews, có thể đắc cử thêm nhiệm kỳ thứ ba.