25/4: Everybody wanna go away (after the fall of Saigon on 30th April 1975) -bilingual. Hát song ngữ

25 Tháng Tư, 2024 |

Ca khúc này được Nguyễn Hồng-Anh sáng tác bằng Anh ngữ tại Sài-gòn năm 1978. Sau khi vượt biện và định cư tại Úc năm 1981, tác giả viết thêm lời Việt.