THỜI SỰ TRONG TUẦN – TVTS 28.9.2021: Bằng chứng mới CSVN là tay sai của Tàu. Có 1 ông Tây yêu Việt Nam đến thế sao? Thả cọp về rừng

28 Tháng Chín, 2021 |

Etcharren, một con người bình dị, rất VN: 17 năm giúp người Việt lương và giáo, 35 năm giúp người tị nạn, du học sinh Công giáo và đào tạo linh mục VN, 11 năm trở lại nghỉ hưu, chết và chôn ở Huế, thì cần gì tấm giấy công dân của cái nước CHXHCNVN vô thần vô ơn của đảng CS!