GIỜ NGUYỄN HỒNG-ANH 30.12.2021: Giã từ 2021, Phương Hằng im tiếng, Tô Lâm tỉnh bơ, đại học bán bằng,Bộ ăn chia kít xét nghiệm

30 Tháng Mười Hai, 2021 |

“Đất nước ta chưa bao giờ được như ngày hôm nay dưới thời đại HCM” do Nguyễn Phú Trọng lãnh đạo. Ngày cuối năm, xin điểm và thành tích của chế độ CS, một chế độ tham nhũng bật nhất trong lịch sử VN trong đó những người cầm quyền không biết hổ thẹn là gì.