Đứng dậy! Tiếp tục biểu tình đòi bỏ luật đặc khu& an ninh mạng, trước khi quá trễ dân ta ơi!

07 Tháng Sáu, 2018 |

Một ngày trước khi toàn dân chuẩn bị xuống đường biểu tình chống dự luật “bán nước” vào Chủ Nhật 10/6 Đảng CSVN tuyên bố lùi thời gian thông qua Luật Đặc khu!!! Nhưng đây chỉ là kế “lùi một bước tiến hai bước”! Vẫn nên tiếp tục lên tiếng, biểu tình dài dài. Vì mất nước thì không lấy lại được nữa! Chỉ có người dân trong nước mới cứu được nước mình! Xin tổ tiên phù hộ!

Để giữ vững tinh thần trong thời gian tới, xin giới thiệu một bản nhạc rất thích hợp cho tình hình hiện nay. Hình ảnh trong video có nguồn từ mạng, gồm kẻ ủng hộ (đảng) và người chống (dân).

Nhạc và lời: Nguyễn Hồng-Anh.

Viết ngày 16.6.2014 nhân vụ TQ đưa dàn khoan Hải Dương vào biển của VN.