GIỜ NGUYỄN HỒNG-ANH 13/11. TIN VUI: Trump thắng vụ kiện ở Pennsylvania! Nếu Hạ viện phải chọn tổng thống,Trump sẽ thắng

13 Tháng Mười Một, 2020 |

Hoa Kỳ là nước dân chủ pháp trị. Chuyển giao quyền hành tổng thống phải qua General Services Administration. Và nếu đến ngày 14/12 Electoral College không bầu được người, thì Hạ viện sẽ bỏ phiếu theo 50 tiểu bang để chọn tổng thống từ 1 trong 3 người có phiếu cao nhất. Đến lúc đó, Trump có hy vọng thắng với trên 25 phiếu! Ở Mỹ chuyện gì cũng có thể xảy ra, nhưng theo luật pháp.