GIỜ NGUYỄN HỒNG-ANH 15/4: Bao giờ VN đóng tàu như Đài Loan? Mỹ kỳ thị, còn người Việt? Trò hề mới nhất của chính phủ VN

15 Tháng Tư, 2021 |

Chỉ có ở VN cộng sản độc tài ngu xuẩn: Sau mãn nhiệm là tặng hoa nhiệm kỳ mới, rồi công bố chức danh và chữ ký. Danh tài (có tiền, có khả năng và có tiếng tăm) Nguyễn Anh Trí làm nhạc nâng bi Tổng bí thư Trọng.