GIỜ NGUYỄN HỒNG ANH 20/11: Trump lên Tối cao Pháp viện! Nếu mất 2 ghế Thượng viện, Cộng hòa bó tay. Mỹ có dân chủ không?

20 Tháng Mười Một, 2020 |

Về truyền thông (media) và vai trò của free press, đệ tứ quyền, chỉ có ở các nước dân chủ thật sự như Mỹ, Úc, Pháp v.v… chứ dân chủ kiểu Trọng và bè lũ VC khốn nạn là coi thường trí tuệ của người dân VN!