GIỜ NGUYỄN HỒNG-ANH 3/6: Nguyễn Phương Hằng, ai dẫm đạp Em? Bỏ VN Em đi mô? Thủ tướng VN ăn mày dân như HCM Tuần Lễ Vàng

03 Tháng Sáu, 2021 |

Từ “Tuần lễ Vàng” đến “Quỹ Độc Lập”: Bài học quý về công tác dân vận” (tít báo điện tử Đảng CSVN 19/9/2019), PM Chính tổ chức “Quỹ vaccine”. Chưa biết ai thắng trong vụ NP Hằng nhưng ra vẻ dân chúng quên chuyện đảng tổ chức đại hội đảng, bầu cử quốc hội bù nhìn giữa đại dịch!