THỜI SỰ TRONG TUẦN – TVTS 14.5.2020: Vụ án Hồ Duy Hải, tại sao quan trọng? Nguyễn Phú Trọng nắm quân bài chủ: ân xá. Mỹ sẽ quỵt nợ?

14 Tháng Năm, 2020 |
VIỆT NAM: Việt Nam trước thử thách kinh tế và chính trị, chuẩn bị cho Đại hội 13. Vụ án Hồ Duy Hải thể hiện một nền tư pháp bất công cần phải thay đổi tận gốc rễ.
THẾ GIỚI: TT Trump sẽ đòi TC bồi thường thiệt hại do virus Vũ Hán bằng cách không trả nợ 1,500 tỉ đô la. Thuế xuất mới có thể áp đặt lên hàng nhập từ TC vào Mỹ.
ÚC: TC trả thù bằng cách nâng thuế xuất lúa mạch lên 80% và ngưng nhập cảng thịt bò từ Úc.
COPYRIGHT: VIDEO này thuộc bản quyền của www.tvtsonline.com.au do đó xin chớ tự tiện lấy dùng hay đổi tựa của bản gốc.