THỜI SỰ TRONG TUẦN – TVTS 20.4.2021: Ngày 30/4 thử nhìn lại quá khứ và hiện tại. Với CP Phạm Minh Chính, CSVN thay máu chế độ?

20 Tháng Tư, 2021 |

VIỆT NAM: Lý do chính mà CSVN tồn tại là được Trung Cộng bảo kê. Chính phủ Phạm Minh Chính: có phải bình cũ rượu mới hay không?

THẾ GIỚI: Mỹ sẽ rút hết quân ra khỏi A Phú Hãn vào ngày 11.9.2021.

ÚC: Dân Úc đang chủng ngừa chống virus Vũ Hán

COPYRIGHT: VIDEO này thuộc bản quyền của www.tvtsonline.com.au do đó xin chớ tự tiện lấy dùng hay đổi tựa của bản gốc.