THỜI SỰ TRONG TUẦN – TVTS 5.10.2021: Bộ đội Cụ Hồ nhất thế giới, 9 tướng Cảnh Sát Biển bị bắt, cách chức! Đài Loan báo động vì TC

05 Tháng Mười, 2021 |

Lời một trí thức của chế độ: “Một thể chế đẻ ra tham nhũng, tạo điều kiện dễ dàng cho tham nhũng, rồi hò hét nhau chống tham nhũng thì cũng xứng đáng suy tôn thằng Bờm làm lãnh đạo đầu đàn phải không các vị?”. Nguyễn Phú Trọng nghĩ gì về câu nói này?