GIỜ NGUYỄN HỒNG-ANH 30/8: Dẹp và đưa trung đoàn giữ lăng HCM ra bảo vệ biển đảo. Tại sao dân phải đóng thuế duy trì xác chết?

30 Tháng Tám, 2019 |

Nhân ngày sinh HCM, GS Ngô Bảo Châu viết: “Có quý mến ai thì mong họ thoát khỏi vòng luân hồi, đừng bắt họ sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta”. Nhân ngày chết HCM, TVTS đề nghị: vì gánh nặng thuế đè lên dân và vì nhân đạo với người chết, đảng CSVN hãy hỏa thiêu xác HCM theo di chúc (nguyên văn: Tôi yêu cầu thi hài tôi được đốt đi), chấm dứt việc triển lãm xác chết cho mục đích duy trì chế độ CS độc tài.