TÌM HIỂU RƯỢU VANG: RƯỢU VÀ THI NHÂN

14 Tháng Chín, 2016 |

Chương trình “TÌM HIỂU RƯỢU VANG”

PHẦN 1: RƯỢU VÀ THI NHÂN

*Disclaimer: Ý kiến trong các video “Tìm hiểu rượu vang” là của cá nhân người trình bày. Quý khán thính giả cần tham khảo với các chuyên gia khi mua rượu, cất trữ rượu hay đầu tư vào rượu.*