TÌM HIỂU RƯỢU VANG – TẬP 7: NGƯỜI ÚC LÀM RƯỢU VANG VÀ UỐNG RƯỢU VANG

14 Tháng Tư, 2017 |

Chương trình “TÌM HIỂU RƯỢU VANG”
TẬP 7: NGƯỜI ÚC LÀM RƯỢU VANG VÀ UỐNG RƯỢU VANG

* Disclaimer: Ý kiến trong các video “Tìm hiểu rượu vang” là của cá nhân người trình bày. Quý khán thính giả cần tham khảo với các chuyên gia khi mua rượu, cất trữ rượu hay đầu tư vào rượu. *