VQTG 32: Nơi hạnh phúc nhất, hội họp giữa các nước đối thủ

07 Tháng Bảy, 2018 |

Phần Lan đất nước trung lập, nơi thường tổ chức những hội nghị giữa các nước thù địch (như Mỹ và Nga). Ngày 16.7.2018 sẽ có hội nghị chính thức lần đầu tiên giữa TT Trump và TT Putin tại Helsinki. Đây là video cuối cùng chuyến du lịch Phần Lan của ký giả Nguyễn Hồng-Anh.