Biếm Hoạ Cán Ngố: Putin nhân đạo, yêu chuộng hòa bình

25 Tháng Ba, 2022 | Biếm Hoạ Cán Ngố
(Trích từ báo in TVTS số 1878 phát hành ngày 23.03.2022)