Biếm Hoạ Cán Ngố

15 Tháng Mười Một, 2023 | Biếm Hoạ Cán Ngố
(Trích từ báo điện tử eTVTS số 1958 phát hành ngày 08.11.2023)