Ngân sách 2018 giảm thuế lợi tức, tăng dịch vụ cao niên, y tế

11 Tháng Năm, 2018 | Tin nước Úc
Tổng Trưởng Ngân khố Úc Morrison. Photo courtesy: Reuters

Vài ngày trước ngày chính thức loan báo ngân sách 2018, chánh phủ xác nhận người đi làm có mức thu nhập dưới $87,000 được ưu tiên giảm thuế lợi tức trước, có thể bắt đầu từ Tháng Bảy năm nay.

Tổng Trưởng Ngân Khố Scott Morrison vào sáng Chủ Nhật tuần qua xác nhận người đi làm có mức thu nhập thấp và trung được ưu tiên giảm thuế lợi tức nhưng không nhiều.

Những người có lợi tức cao sẽ được nâng cao mức ngăn chia chịu thuế lợi tức , nhưng trong tương lai sắp tới. Nói trên đài Sky News, Bộ Trưởng Tài Chánh Mathias Cormann ám chỉ rằng người có lợi tức cao phải chờ thêm nữa trước khi được giảm thuế lợi tức.

Trong tài khóa hiện tại, ngân quỹ nhà nước được tăng cao nhờ thâu thêm thu nhập, đặc biệt là thuế lợi tức công ty. Bên cạnh đó, việc cải tổ dịch vụ chăm sóc cao niên được chiếu cố để đáp ứng với các đề nghị của hai công tác tái duyệt rộng lớn cũng như ngân khoản dành cho Medicare cũng tăng.

Tân Ủy hội độc lập về phẩm chất chăm sóc và an toàn cao niên bắt đầu hoạt động kể từ Tháng Giêng năm mới. Và Bộ Trưởng Y Tế Greg Hunt cho biết số tiền tài trợ kỷ lục dành cho Medicare trong  ngân sách 2018-19.